Dr Hannes Reinecke

Dr Hannes Reyneke

  Die Here het my en Ronel na Secunda-Oos gestuur om saam met die gemeente, en Secunda, die Here te volg waar Hy ons lei. Die Here Jesus het vir my die energie en liefde vir Homself, vir Sy koninkryk en Sy mense gegee. Kom besoek ons gemeente en word deel hiervan.