Kategese verander na Jeugdienste

Belangrike begrippe   Volwaardige jeug-eredienste: die jeug van ons gemeente sal almal ‘n erediensbelewing op hul eie ontwikkelingsvlak ontvang en dit sal dan ook uitvloei in ‘n kleingroepbelewing.   Weekliks: daar sal elke Sondag jeugdienste wees behalwe tydens nagmaal, skoolvakansies en langnaweke, en daar sal ook een gesinsdiens per kwartaal wees.   Parallel: Die jeug-eredienste … Read more