Afkondigings

AFKONDIGINGS: Secunda-Oos – 27 September

1. Ons Sondagdiens sal op 27 September vanaf 18:00 beskikbaar wees op ons youtube kanaal: NGK Secunda-Oos.

Prop Frederik Coetzee sal tydens hierdie diens in die kerk georden en bevestig word deur ds Piet Marais. Nagmaal sal bedien word. Diens sal ook uitgesaai word via ons youtube kanaal.

Skakel is https://youtu.be/EmGoBinlUQo

Aanddiens om 18:00 is oop vir 250 lidmate .

2. Die jeugbediening se video’s vir die spoelklippies, rotskinders en Rots318 gaan eers ‘n ruskansie neem in September. Ons begin volgende Sondag weer!

3. Dit gaan goed met die gemeentefondse – baie dankie vir getroue bydraes. Ons dank die Here vir oorvloedige seën in hierdie baie moeilike tyd! Daarom het die Gemeenteraad op ‘n vergadering besluit om vir elk van ons deurkollekte-begunstigdes ‘n bedrag te gee uit ons gemeentefondse.

4. Dankofferfees: Hiermee ons dankbaarheid teenoor die Here vir die oorvloed seëninge wat Hy elke dag aan ons skenk en die genade wat on suit sy hand ontvang het. Lukas 6:38 “Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.” 10de Maand dankofferkoevertjies sal weens Covid19 nie uitgedeel kan word nie. Daarom kan u direk in die bankrekening inbetaal of per snapscan. 

5. Kom deel in die GEBEDSMARS Sondagoggend om 09:00 by die kerk. Onthou jou masker! Ons is gewoonlik teen 09:20 klaar. Enige gebedsversoeke kan na die leraars of kerkkantoor gestuur word!

6. PROGRAM VIR DIE WEEK:

Dinsdag , 29 September @ 10:00 is Davishof-biduur

en @10:30 is GriefShare in Jeuglokaal

Woensdag, 30 September @ 11:00 en 17:30 is Jong gesinne

Donderdag, 1 Oktober @ 09:00 is Bybelgesprek en

@ 18:30 Alpha-kursus

7. Kerkkantoorure kan wissel in hierdie tyd. Vir nou sal iemand by die kerkkantoor wees vanaf 8:00 tot 12:00.

8. Neem asb kennis dat ons GEMEENTEKAMP te Devoetpadkloof uitgestel word na 14 tot 16 Oktober 2021 weens Covid19.

9. Diens van Barmhartigheid vra asb weer bydraes vir die aankoop van groente en ander nie-bederfbare kruideniersware (soos pasta, blikkieskos, tee, koffie, skoonmaakmiddels). Ons kry deesdae baie minder kos vanaf die winkels as vroeër.

10. Elize Schoonwinkel vra asb hulp van ‘n gemeentelid of twee om senior lidmate te besoek op ‘n maandelikse basis. Kontak asb vir Elize by 0762542885.

11. Goedehoop-gemeente verkoop op Vrydagmiddae kos, asook wit olifante.

Kontak hulle kerkkantoor as u iets wou bestel – 017-6346351.

Sondagmiddagete – Potjiekos @ R50 4 Oktober

12. GEOPENDE DEURE

Dear Friend(s) of the persecuted Church
As we are entering the much-anticipated summer months, it’s time to break the COVID-19 cloud over us by doing something different. What better way than by doing something for the cause of Christ?
We, at Open Doors, challenge you today to join with your family, to strengthen persecuted Christians in closed countries around the world.
How?
Get your family, friends or church group to do a 5km run or walk or 1 hour’s family activity on behalf of our persecuted family in Christ.
When?
Saturday, 3 October or Sunday, 4 October.
Where?
Anywhere… but choose some place new and exciting.
How does this strengthen them?
When you except the challenge with us, your entry fee of R50 per person or R200 per family will help put a Bible in the hands of persecuted Christian across the world to help strengthen them as they serve Christ on the frontlines of our faith.
We do this because we can and we do it 4THEM!
Kontak die kerkkantoor vir die “link” om in te skryf.

13. MEDIATEEK is oop vir uitneem van DVD’s / boeke. DVD’s is beskikbaar @ R10 per DVD per week. Kom kyk gerus – ons het ‘n paar nuwes op die rak.

Voorbidding:

Fanie Britz

Nina Pool

Rina Jacobs

Zaan de Jonge – vir wysheid en bemoediging

Callie Jacobs

Susan Pretorius

James Hugo

Philip Bisschoff

Annaline Greyling

Jan Louw – geval en baie seer gekry

Francois Strauss – herstel na hartaanval in ICU

Christa van Tonder (orrelis) – nekoperasie gehad

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Beskerming vir alle mediese personeel in ons dorp.

· Beskerming van ons skole, onderwysers, kinders en veral matrieks.

· Matrieks is besig met REKORDEKSAMEN. Ons dra elkeen van hulle op aan Vader!

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….

U is welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

VERJAARSDAE
Aan almal wat in die week verjaar:
Van Noemnaam Verjaar
Brooks Mariëtte 09/28
Compion Dawid 09/28
De Klerk Johan 09/28
Du Plessis Elmi 09/28
Du Toit Braam 09/28
Ferreira Lizette 09/28
Harmse Jantjie 09/28
Hartman Maryna 09/28
Marais Manike 09/28
Moolman Marius 09/28
Oosthuizen Lize 09/28
Pelser Corné 09/28
Reinecke Chené-Kelly 09/28
Beukes Johan 09/29
Botes Röper Jnr 09/29
Botha Jacques 09/29
Conradie Marita 09/29
Du Plessis Annelize 09/29
Malan Laetitia 09/29
Schoeman Yolandi 09/29
Bosman Andrew 09/30
Fourie Wimpie 09/30
Groenewald Jacques 09/30
Lombard Johanda 09/30
Nagel Pierre 09/30
Van Der Linde Marius 09/30
Hurter Jacques 10/01
Pieterse Christine 10/01
Blom Gerhard 10/02
Booyens Charné 10/02
Botes Koos 10/02
Brummer Amelia 10/02
Burger Willem 10/02
Hooman Anneli 10/02
Lesch Nita 10/02
Maas Liam 10/02
Orsmond Clarisa 10/02
Prinsloo Mariëtte 10/02
Strauss Anandi 10/02
Theron Gert 10/02
Venter Marelize 10/02
Zaayman Jani 10/02
Dicks Ilene 10/03
Eiselen Wilhelm 10/03
Heineman Hester 10/03
Jordaan Johan 10/03
Klue Conrad 10/03
Liebenberg Johan 10/03
Linde Marius 10/03
Maree Riaan 10/03
Van der Merwe Heleen 10/03
Van Dyk Mian 10/03
Baie geluk aan elkeen wat in hierdie week verjaar! Mag u Sy teenwoordigheid en seën ervaar!
Seëngroete
Secunda-Oos leraars en personeel
Dr. Hannes Reinecke
Leraar NGK Secunda-Oos
0825785155
reinecke.cjhannes@gmail.com
Prop. Frederik Coetzee
0729809355
frederik.coetzee7@gmail.com

 

Leave a Comment