Gesamentlike Hemelvaartdiens – 13 Mei Gesamentlike Pinkster – 16-19 Mei Pinksterfees met Nagmaal – 23 Mei Pinkster 2021 Ds Jurie Schoeman Sondag 16 Mei 08:30 en 10:00 Nie soos skape sonder ‘n Vader nie Maandag @ 18:30 Geen CV voldoende nie Dinsdag @ 18:30 ‘n Koninkryk – al val die bomme Woensdag @ 18:30 Watter … Read more

Jeugdienste @ 10:00 in hulle verskillende lokale: Spoelklippies – 4jr tot gr1 in die Jeuglokaal Rotskinders – gr2-gr6 in die kerksaal Rots 3:18 – gr7-gr10 in die Rots

Gesamentlike Hemelvaartdiens – 13 Mei Gesamentlike Pinkster – 16-19 Mei Pinksterfees met Nagmaal – 23 Mei Pinkster 2021 Ds Jurie Schoeman Sondag 16 Mei 08:30 en 10:00 Nie soos skape sonder ‘n Vader nie Maandag @ 18:30 Geen CV voldoende nie Dinsdag @ 18:30 ‘n Koninkryk – al val die bomme Woensdag @ 18:30 Watter … Read more

Jeugdienste @ 10:00 in hulle verskillende lokale: Spoelklippies – 4jr tot gr1 in die Jeuglokaal Rotskinders – gr2-gr6 in die kerksaal Rots 3:18 – gr7-gr10 in die Rots

Gesamentlike Hemelvaartdiens – 13 Mei Gesamentlike Pinkster – 16-19 Mei Pinksterfees met Nagmaal – 23 Mei Pinkster 2021 Ds Jurie Schoeman Sondag 16 Mei 08:30 en 10:00 Nie soos skape sonder ‘n Vader nie Maandag @ 18:30 Geen CV voldoende nie Dinsdag @ 18:30 ‘n Koninkryk – al val die bomme Woensdag @ 18:30 Watter … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

Gesamentlike Hemelvaartdiens – 13 Mei Gesamentlike Pinkster – 16-19 Mei Pinksterfees met Nagmaal – 23 Mei Pinkster 2021 Ds Jurie Schoeman Sondag 16 Mei 08:30 en 10:00 Nie soos skape sonder ‘n Vader nie Maandag @ 18:30 Geen CV voldoende nie Dinsdag @ 18:30 ‘n Koninkryk – al val die bomme Woensdag @ 18:30 Watter … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

Gesamentlike Hemelvaartdiens – 13 Mei Gesamentlike Pinkster – 16-19 Mei Pinksterfees met Nagmaal – 23 Mei Pinkster 2021 Ds Jurie Schoeman Sondag 16 Mei 08:30 en 10:00 Nie soos skape sonder ‘n Vader nie Maandag @ 18:30 Geen CV voldoende nie Dinsdag @ 18:30 ‘n Koninkryk – al val die bomme Woensdag @ 18:30 Watter … Read more