POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

WEEKLIKSE PROGRAM: Kerkkalenders vir 2021 is beskikbaar by kerkkantoor tussen 08:00 en 12:00 elke weeksoggend. 3 Mei Skole heropen 3 Mei 18:00 Gasvryheidsvergadering 19:00 Gebedsvergadering 4 Mei 10:00 Davieshof-erediens 10:30 GriefShare in Jeuglokaal 18:00 Selleiersvergadering 19:00 Getuienisvergadering 5 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie) 6 Mei 09:00 Gemeentebybelstudie 18:00 Lofsangoefening 9 Mei 10:00 Erediens 18:00 Gebedsfees 10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering   3. Op ons kalender…. · Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes. … Read more

WEEKLIKSE PROGRAM: Kerkkalenders vir 2021 is beskikbaar by kerkkantoor tussen 08:00 en 12:00 elke weeksoggend. 3 Mei Skole heropen 3 Mei 18:00 Gasvryheidsvergadering 19:00 Gebedsvergadering 4 Mei 10:00 Davieshof-erediens 10:30 GriefShare in Jeuglokaal 18:00 Selleiersvergadering 19:00 Getuienisvergadering 5 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie) 6 Mei 09:00 Gemeentebybelstudie 18:00 Lofsangoefening 9 Mei 10:00 Erediens 18:00 Gebedsfees 10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering   3. Op ons kalender…. · Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes. … Read more

WEEKLIKSE PROGRAM: Kerkkalenders vir 2021 is beskikbaar by kerkkantoor tussen 08:00 en 12:00 elke weeksoggend. 3 Mei Skole heropen 3 Mei 18:00 Gasvryheidsvergadering 19:00 Gebedsvergadering 4 Mei 10:00 Davieshof-erediens 10:30 GriefShare in Jeuglokaal 18:00 Selleiersvergadering 19:00 Getuienisvergadering 5 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie) 6 Mei 09:00 Gemeentebybelstudie 18:00 Lofsangoefening 9 Mei 10:00 Erediens 18:00 Gebedsfees 10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering   3. Op ons kalender…. · Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes. … Read more

POPIA-wetgewing Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.   Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in … Read more

WEEKLIKSE PROGRAM: Kerkkalenders vir 2021 is beskikbaar by kerkkantoor tussen 08:00 en 12:00 elke weeksoggend. 3 Mei Skole heropen 3 Mei 18:00 Gasvryheidsvergadering 19:00 Gebedsvergadering 4 Mei 10:00 Davieshof-erediens 10:30 GriefShare in Jeuglokaal 18:00 Selleiersvergadering 19:00 Getuienisvergadering 5 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie) 6 Mei 09:00 Gemeentebybelstudie 18:00 Lofsangoefening 9 Mei 10:00 Erediens 18:00 Gebedsfees 10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering   3. Op ons kalender…. · Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes. … Read more

WEEKLIKSE PROGRAM: Kerkkalenders vir 2021 is beskikbaar by kerkkantoor tussen 08:00 en 12:00 elke weeksoggend. 3 Mei Skole heropen 3 Mei 18:00 Gasvryheidsvergadering 19:00 Gebedsvergadering 4 Mei 10:00 Davieshof-erediens 10:30 GriefShare in Jeuglokaal 18:00 Selleiersvergadering 19:00 Getuienisvergadering 5 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie) 6 Mei 09:00 Gemeentebybelstudie 18:00 Lofsangoefening 9 Mei 10:00 Erediens 18:00 Gebedsfees 10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering   3. Op ons kalender…. · Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes. … Read more