Dankofferfees: Hiermee ons dankbaarheid teenoor die Here vir die oorvloed seëninge wat Hy elke dag aan ons skenk en die genade wat on suit sy hand ontvang het. Lukas 6:38 “Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.” 10de Maand dankofferkoevertjies sal in die afkondigingsvakkies beskikbaar wees – neem asb daar ‘n koevertjie. U is egter steeds welkom om direk in die bankrekening in te betaal of per snapscan. 


Event Details

This event finished on 27 December 2020