Event Details

This event is running from 22 April 2021 until 30 June 2021. It is next occurring on 13 May, 2021 09:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates:

POPIA-wetgewing

Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.

 

Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in doopregistrasievorms, kategesevorms, nuwe lidmaatvorms, debietordervorms, basies enige vorm waarop persoonlike inligting staan) in te samel en veilig te bewaar, sodat slegs gemagtigde persone toegang het tot ‘n persoon se persoonlike inligting. Ons bewaar enige persoonlike inligting in die instapkluis. Die kerkkantoor is beveilig met diefwering, staalhek, ‘n instapkluis, sekuriteitskameras en alarmstelsel. Indien u meer inligting / duidelikheid verlang, kan die kerkkantoor (017-6347518) gekontak word.

 

Toestemming word ook verlang om lidmate selfs net op ‘n whatsapp-groep te plaas – voorsitters van die verskillende bedieninge moet ook hiervan kennis neem. Lidmate moet enige tyd die opsie hê om hierdie groepe te verlaat. Verder mag foto’s (veral van kinders) nie sonder toestemming op enige sosiale media geplaas word nie.

 

Daarom vra ons u samewerking om asb te “reply” op die sms wat u ontvang het om toestemming te gee dat ons u persoonlike inligting (wat ons reeds het) mag insamel en veilig bewaar.