PROGRAM VIR DIE WEEK:

**Kerkkantoor sal gesluit wees op Vrydag, 25 September

Dinsdag , 29 September @ 10:00 is Davishof-biduur

en @10:30 is GriefShare in Jeuglokaal

Woensdag, 30 September @ 11:00 en 17:30 is Jong gesinne

Donderdag, 1 Oktober @ 09:00 is Bybelgesprek en

@ 18:30 Alpha-kursus


Event Details

This event is running from 27 September 2020 until 4 October 2020. It is next occurring on 28 September, 2020

  • Categories:
  • Upcoming Dates: