Selgroepbyeenkomste: (29 November 2020)

(In die kerk is dit vir die vlg. vier Sondae Adventstyd, vier Sondae voor kersfees.)

Ysbreker: Is jy iemand wat kan wag? Hoekom of hoekom nie?

BID

Lees Psalm 80: 1-8 as ‘n gebed.

Dink na oor God wat tot ons redding verskyn. Wat beteken die wete vir jou?

LEES SAAM

Jesaja 64:1-9

1. Wat dink julle is die doel van hierdie teksgedeelte? Hoekom is dit ‘n hoopvolle gedeelte?

2. Ons kan die teks in drie dele opdeel: 1-5a, 5b-7, 8-9. Wat is die inhoud van elke gedeelte? Wat sou ‘n goeie opskrif vir elke gedeelte wees?

3. Lees weer vers 4 en gesels oor wat dit vir jou beteken.

4. Hoe verstaan julle vers 5? Help God net dié wat reg doen en reg lewe?

5. Luther het gepraat van “a hidden God”. Is dit hoe ons vir God leer ken in Jesaja 64? Hoe voel jy oor hierdie gedagte? Voel jy ook soms dat God versteek is?

6. Adventstyd gaan oor wag en voorberei vir Jesus se koms. Hoe help hierdie teks ons hiermee? Hoe moet ons wag en voorberei?

BID

Voorbidding:

Fanie Britz

Rina Jacobs

Jan Louw

Pierre de Villiers (Melanie se seun)

Dirk Stuart

Susan Pretorius

Henriëtte de Bruyn

Johan Ferreira

Zander van der Merwe

Ons innige simpatie met tannie Girly Stoltz met die afsterwe van haar broer.

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

· Bid asb. DAAGLIKS vir ons MATRIEKS en ander leerders wat besig is met eindeksamen.

Dat hul nie moedeloos en afgemat sal word nie.

Deursettingsvermoë

Kalm gees.

Helder verstand.

· SASOL-werkers

Onsekerheid oor werk.

Dat alle Christene in d fabriek ligdraers sal bly en nie moedeloos en afgemat sal word nie.

· Dankie gebeds “worriors”, vir jul getroue gebede en jul LIEFDE!

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….


Event Details

This event is running from 29 November 2020 until 6 December 2020. It is next occurring on 29 November, 2020 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates: