24 Januarie 2021

Bybelstudie

Psalm 62:5-12

Lees verse 5-8

  1. Wat word bygevoeg tot “verlossing” as ‘n bykomende persoonlike eienheid wat uitsluitlik in God gevind moet word en nie in onsself nie?
  2. Wat word geïmpliseer in die verklaring in v.8 om “te alle tye op Hom te vertrou” binne die algehele konteks van hierdie Psalm?
  3. Hoe moet ons ons vertroue in God uitdruk?

Toepassing: Ons vertrou God nie net wanneer Hy “Ja” of “Nee” sê nie, maar wanneer Hy sê ons moet  “Wag” ook.  Dit is gepas om ons harte te ondersoek voor God in die tye wanneer ons moet wat sodat ons sal onthou om in goeie en swaar tye nog steeds in God eerste ons vertroue te plaas.

Lees verse 9-10

  1. Hoe beskryf v.9 die toestand van al die ander wat teen ons kan kom?
  2. Wat is die boodskap van v.10?

Punt: Aardse standaarde plaas ‘n hoë waarde op ‘n mens se status, rykdom en reputasie, maar God se standaarde beskou hulle nutteloos.

Toepassing: Aardse druk kom dikwels uit die dinge wat mense as belangrik beskou soos  persoonlike rykdom  en  krag.

Lees verse 11-12

  1. Oorweeg die konteks en wat tot op hierdie punt bespreek is. Waarom veronderstel jy dat dit genoeg is om staat te maak op wat God aan ons beloof het?

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Hebreërs 11:1

  1. Wat is die goddelike gevolge vir diegene wat geduldig wag op God, en die goddelose; wat intussen optree volgens hulle eie weë en begeertes?

Toepassing: Ironies genoeg is dit God se Woord  wat  ons vertroos en ondersteun in tye van stilte. “Stilte” is nie “aftyd” nie, maar moet gebruik word as ‘n toets van  geloof.

Epiloog

Miskien kan ons nou die voorbeeld waardeer wat Dawid deur sy persoonlike lewe voorsien, in manier waarop hy beproewings en selfs vervolging aan die hand van ander hanteer het. Sy eerste reaksie – selfs toe die situasie “voor die hand liggend” was – was om “die Here te spreek” en om op God se pad te bly. God was nie net in staat om Homself oor en oor aan Dawid persoonlik te bewys nie, maar deur Dawid om uit te reik na die harte van almal rondom hom, beide vriend en vyand. Deur op die Here te wag, het Dawid nie net ‘n sterker persoonlike geloof beleef nie, maar ‘n persoonlike voorbeeld geword van hoe geloof in God lyk. Miskien is een van die beste verduidelikings waarom God ons soms beveel om te “wag”, tot voordeel van diegene rondom ons is en om eer aan Sy Naam te bring.

 

Toepassing: Een van die redes waarom God ons betrek in tye van stilte, is dat dit bewyse aan diegene rondom ons verskaf dat God se heerlikheid  belangriker is as ons eie  heerlikheid.

Voorbidding:

Fanie Britz 

Rina Jacobs

Jan Louw 

Johan Ferreira

Adele Tromp 

Isabel de Wet

Jannes van der Merwe 

Johan Schoeman

Wilhelm Eiselen

Ons innige simpatie met Maria Mazabane en die kinders met die afsterwe van ons sendeling, Wilton van Emba.

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Ons bid vir ‘n geseënde 2021!

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

* Vir gesondheidswerkers en hospitaalpersoneel

· SASOL-werkers

Onsekerheid oor werk.

Dat alle Christene in d fabriek ligdraers sal bly en nie moedeloos en afgemat sal word nie.

· Dankie gebeds “worriors”, vir jul getroue gebede en jul LIEFDE!

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….

 


Event Details

This event is running from 24 January 2021 until 31 January 2021. It is next occurring on 24 January, 2021 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates: