Bybelstudie NG Secunda-Oos
18 Oktober 2020

Ons storie: Ysbreker
Beantwoord een van die vrae oor jou week: Hoeveel uit 10 sal jy jou week gee en hoekom? Waarvoor is jy dankbaar en wat was vir jou moeilik? Waar het jy God aan die werk gesien?

Was jy al ooit deur ‘n moeilike situasie waaruit jy iets waardevol geleer het? Wat het jy geleer?

Word stil
Lees Psalm 99 as ‘n gebed
Dink na oor die heilige God wat tyd maak vir mense (vir jou).

God se Storie

Wat sê die Bybel?
Lees saam 1 Tessalonisense 1: 1-10
As daar tyd is, kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees.
Gesels hieroor

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het., Of enige vrae wat jy nou het.
Volgens vers 7 was die mense ‘n voorbeeld vir al die gelowiges. Hoe lyk so ‘n voorbeeld? Wie se voorbeeld volg jy?
Wat is die drie goed wat ons voorbeeld behoort te kenmerk (verse 1-3)? Hoe lyk dit prakties?
Wat is die gevolge van ‘n goeie christen voorbeeld (vers 8)? En van ‘n slegte voorbeeld? Hoe sal julle dit beskryf vir ons dag?
As iemand jou voorbeeld volg, wat gaan hulle sien en leer? Wat moet verander vir jou om ‘n voorbeeld te wees vir die mense rondom jou?
Doen hierdie oefening. Watter soort reputasie sou jy graag wou hê? Hoe sal jy onthou wil word? Neem ‘n oomblik om daaroor te dink en skryf dit neer. Deel in groepies van twee, deel wat jy geskryf het en bid daarvoor vir mekaar.

Ons nuwe Storie
Hoe ons nuut, dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.
Verder en Voor:
Paulus-hulle dank God vir die gelowiges in Tessalonika (vers 2). Wie is die mense in jou lewe vir wie jy God wil dank? Gaan doen dit elke dag van die komende week. Sê ook sommer vir die mense dankie.

Bid saam

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? Dit sal goed wees as julle ’n gebedsjoernaal kan begin waarin julle gebedsversoeke kan neerskryf.
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings sedert julle mekaar laas gesien het. Hoe en waar het jy die afgelope week vir God beleef?

Dank God daarvoor.

 

 

Selgroepbyeenkomste: (11 Oktober 2020)

Ysbreker: Vertel van ‘n keer toe jy mense verras het nadat hulle jou afgeskryf het. Of vertel ‘n storie van iemand anders met wie dit gebeur het. Of vertel van ‘n keer toe iemand jou verras het deur hulle optrede?

BID Lees Psalm 106: 1-5 as ‘n gebed

Dink na oor hoe dit voel om aan die Here te behoort.

LEES SAAM Lees saam Eksodus 32:1-14

1. Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.

Of enige vrae wat jy nou het.

2. Waarvoor moet die volk dankbaar wees teenoor God? Hoekom maak hulle dan die goue kalf?

3. Watter afgode aanbid mense deesdae? Goed wat vir God op die agtergrond skuif. Hoekom doen ons dit? Wat is die gevolge daarvan?

4. Wat leer ons oor mense in hierdie verhaal?

5. Wat leer ons oor God in hierdie verhaal?

6. Wat vra hierdie verhaal van ons? En wat gaan jy anders doen?

7. Moses pleit vir die volk. God verander van plan. Hulle word nie afgeskryf nie. Wat maak hierdie gedagte in jou los? Wat beteken dit vir jou? Hoekom is ons geneig om daarmee te sukkel?

8. Soos Moses (en God) moet ons ook nooit mense afskryf nie. Oor wie moet jy anders dink? Vir wie moet jy nog ‘n kans gee?

BID

Elkeen noem iets waarvoor hy/sy gebed nodig het, bid dan vir mekaar.

Bid vir die gemeente, vir groei in ons verhouding en liefde vir die Here, vir mekaar en vir ons liefde vir die wêreld.

Bid vir besighede en Sasol en werknemers en werkgewers.

Bid vir skole en die jongmense wat eksamen moet skryf.

Voorbidding:

Fanie Britz

Nina Pool

Rina Jacobs

Zaan de Jonge – vir wysheid en bemoediging

Susan Pretorius

Philip Bisschoff

Annaline Greyling

Jan Louw

Francois Strauss

Marius Neethling

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Beskerming vir alle mediese personeel in ons dorp.

· Beskerming van ons skole, onderwysers, kinders en veral matrieks.

· Matrieks is besig met REKORDEKSAMEN. Ons dra elkeen van hulle op aan Vader!

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….


Event Details

This event is running from 15 October 2020 until 25 October 2020. It is next occurring on 25 October, 2020 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates: