Bybelstudie

Bybelstudie

NG Secunda-Oos
27 September 2020

Ons storie: Ysbreker
Beantwoord een van die vrae oor jou week: Hoeveel uit 10 sal jy jou week gee en hoekom? Waarvoor is jy dankbaar en wat was vir jou moeilik? Waar het jy God aan die werk gesien?

Was jy al ooit deur ‘n moeilike situasie waaruit jy iets waardevol geleer het? Wat het jy geleer?

Word stil
Lees Psalm 78: 1-4as ‘n gebed
Dink na oor alles waarvoor jy die Here vandag wil prys

God se Storie

Wat sê die Bybel?
Lees saam Eksodus 17:1-7
As daar tyd is, kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees.
Gesels hieroor

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het. Of enige vrae wat jy nou het.
Die volk kla vreeslik. Ken julle mense wat ook so kla oor alles? Hoe laat dit jou voel? Wat is die gevolge daarvan? Wat doen dit aan mense?
Die volk kla nie net nie, hulle blameer en verwyt ook. Ons sien dit vandag steeds. Kan julle dink aan voorbeelde? Hoekom doen ons dit?
Wat leer ons by Moses oor die hantering van kritiek, kla en blamering?
Lees Filippense 2: 1-4, 12-14 en gesels oor hoe dit Eksodus 17: 1-7 toelig.
Watter soort gemeenskap het God in gedagte vir die Eksodus volk? Wat leer ons In Filippense 2: 1-4 oor so ‘n gemeenskap?
Wat is volgens Paulus (Fil. 2: 12-14) die alternatief vir kla en blameer? Hoekom is dit beter?

Hoe ons nuut, dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.
Verder en Voor:
Dink aan die verhoudings in jou lewe, gemeente en gemeenskap. Hoe help die teks daarmee? Wat moet jy anders doen?

Bid saam

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? Dit sal goed wees as julle ’n gebedsjoernaal kan begin waarin julle gebedsversoeke kan neerskryf.
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings
sedert julle mekaar laas gesien het. Hoe en waar
het jy die afgelope week vir God beleef?

Dank God daarvoor.

 

Voorbidding:

Fanie Britz

Nina Pool

Rina Jacobs

Zaan de Jonge – vir wysheid en bemoediging

Callie Jacobs

Susan Pretorius

James Hugo

Philip Bisschoff

Annaline Greyling

Jan Louw – geval en baie seer gekry

Francois Strauss – herstel in ICU na hartaanval 

Christa van Tonder (orrelis) – nekoperasie gehad

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Beskerming vir alle mediese personeel in ons dorp.

· Beskerming van ons skole, onderwysers, kinders en veral matrieks.

· Matrieks is besig met REKORDEKSAMEN. Ons dra elkeen van hulle op aan Vader!

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….


Event Details

This event is running from 27 September 2020 until 2 October 2020. It is next occurring on 27 September, 2020 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates: