Ds Frederik Coetzee

Die doop is die teken dat ons almal van klein tyd deel vorm van die familie van God en klaar genade ontvang het. Ons eerste van is, “Christen”, dan Coetzee. Wanneer ons kies en erken dat ons kinders van God is, vorm ons deel van Sy familie. Dit was vir my ‘n baie spesiale oomblik … Read more

Jeug Kampe 2020

Seniors Belydeniskamp Gr11’s: 6-8 Maart te Mooikrans. Die gemeente borg hierdie kamp.   Jeugkampe 2020 14-16 Februarie 2020  Laerskoolkamp  (gr4-7) @ Kwasinungu 6-8 Maart 2020 Belydenisklaskamp @ Mooikrans 27-29 Maart 2020 #Imagine Tienerfees @ Bela Bela 28-30 Augustus 2020 Hoërskoolkamp @ Badplaas 21-26 September 2020 Seekamp gr8-12 23-25 Oktober 2020 Skoolverwisselingskamp gr7 @ Badplaas 3-5 Desember 2020 Matriekstap

Omgeegroepe

Selgroepleier Selnommer Tipe groep 1 Johan Coetzee 0826391599 50+jariges 2 Cobus Swart 0832925455 35-45jaar, met skoolgaande kinders 3 Gerhardt Snyman 0729180376 20+, jonggetroudes, geen kinders 4 Callie Jacobs 0823078138 Gemengde groep, oud en jonk! 5 Esmé Visser 0836922859 55+jariges 6 Marius Neethling 0823716584 40+jariges 7 Hannes Reinecke 0825785155 50+jariges 8 Elize Schoonwinkel 0828908945 60+jaar, egpare en enkellopendes 9 Nic Scheepers 0836546921 Ouer mannegroep 10 Petra Viljoen 0824409939 Oggend vrouegroep 11 Dina Rossouw 0829272510 Davis Court groep 12 Natasha Jacobs 0725544770 Familiegroep 13 Lilline Greyling 0763864353 Enkellopendes, egpare, geen kinders 14 Fanus du Toit 0824713260 Jong gesinne groep 15 Gerrit-Jan van Velze 0828016369 55+ ·  … Read more

Kermis

Ons “kermis”-inkomste staan tans op R104 000, en DIT SONDER ‘N FISIESE KERMIS!! Baie dankie vir al die skenkings vir die vleis, wit olifante (ook almal wat kom help uitpak en verkoop het) en koekies (ook koekiebakkers se harde werk), asook vir almal se wonderlike ondersteuning! Die kermis-pannekoekbakkers wil op Saterdag, 1 Augustus pannekoek bak – sit jou … Read more

Kategese verander na Jeugdienste

Belangrike begrippe   Volwaardige jeug-eredienste: die jeug van ons gemeente sal almal ‘n erediensbelewing op hul eie ontwikkelingsvlak ontvang en dit sal dan ook uitvloei in ‘n kleingroepbelewing.   Weekliks: daar sal elke Sondag jeugdienste wees behalwe tydens nagmaal, skoolvakansies en langnaweke, en daar sal ook een gesinsdiens per kwartaal wees.   Parallel: Die jeug-eredienste … Read more