Gemeentekamp 15-17 Oktober

Ons vertrou dat ons weer hierdie jaar kan gaan kamp by De Voetpadkloof!

Alle deposito’s moet asseblief betaal wees teen 13 September en volle kampgeld teen 13 Oktober.

Lidmate sal verantwoordelik gehou word vir die kampgeld vir alle plekke wat teen 13 September nie gekanselleer is nie!! MAW na 13 September is u verantwoordelik vir die volle rekening, al sou u nie meer kan gaan nie.