Jeug

Ons bedien die jeug vanaf kinderkerk tot en met hulle klaar maak met skool.

Fotos

Nuus en Inligting

Kategese verander na Jeugdienste

Belangrike begrippe

 

Volwaardige jeug-eredienste: die jeug van ons gemeente sal almal ‘n erediensbelewing op hul eie ontwikkelingsvlak ontvang en dit sal dan ook uitvloei in ‘n kleingroepbelewing.

 

Weekliks: daar sal elke Sondag jeugdienste wees behalwe tydens nagmaal, skoolvakansies en langnaweke, en daar sal ook een gesinsdiens per kwartaal wees.

 

Parallel: Die jeug-eredienste sal in dieselfde tyd as die volwasse dienste plaasvind, dit is om 10:00.

 

Gedifferensiëerd: Die jeug-eredienste sal gehou word vir elke afsonderlike ontwikke­lingsfase van die kinders. Op hierdie stadium is die indeling soos volg:

 

Kleuters tot graad 1 (Spoelklippies):  Jeuglokaal

Graad 2-6 (Rotskinders):  Saal

Graad 7-10 (Rots drie18):  Rots

Graad 11:  Voor die erediens by die verskillende dominees.

 

Geïntegreerd: Ons jeug dienste sal bestaan uit die volgende geïntegreerde dele:

spel en pret (kleuters en laerskool kinders), ’n groot groep belewing(met alle elemente van ‘n erediens, soos gebed, lofprysing, boodskap, kollekte, afkondigings, etc.) en ’n kleingroep akti­witeit wat deur’n kleingroepleier gefasiliteer sal word sodat die kern van die boodskap met ’n lekker aktiwiteit vasgelê kan word.

 

Ouers sal enige tyd welkom wees in ons jeug-eredienste. Hoe meer betrokke die ouers by die kind se geestelike ontwikkeling is, hoe makliker is kommunikasie tussen die kleingroepleier en ouers, sodat hulle op hoogte kan bly van die kind se geestelike ontwikkeling en vordering.