Event Details

This event is running from 13 January 2022 until 20 January 2022. It is next occurring on 18 January, 2022 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates:

BYBELSTUDIE / SELGROEPSTUKKIE

Selgroepgesprek (16 Januarie 2022)

Open: Weet jy wat jou naam beteken? OF Weet jy waarom jou ouers jou naam / name gekies het?

BID Gee geleentheid vir lof- en dankgebede.

LEES SAAM Lees saam Jesaja 62:1-5

1. God se volk is terug in Jerusalem nadat hulle vir ’n lang tyd gevange gehou is in ’n ander land. Terug in Jerusalem loop dinge nie so goed nie. Hulle is moeg en moedeloos en wonder of God nog van hulle weet en of Hy vir hulle omgee.

Watter beelde gebruik Jesaja om te sê God se redding is op pad vir Jerusalem? (Huwelik, waar God as bruidegom hulle kies as Bruid.)

2. Soms het ’n naam ’n baie sterk en spesiale betekenis. Om iemand / iets se naam te verander, dui op iets groots wat gebeur of verander het.

Hoekom wil God vir Jerusalem ’n nuwe naam gee? (Hulle identiteit word deur God verander omdat Hy vir hulle kies.)

3. Watter beelde gebruik Jesaja nog? (Lig/Fakkel, Erekroon)

Die beelde probeer om op verskillende maniere sê hoe lief God vir ons is.

4. Is daar een van hierdie beelde wat met jou praat?

5. Ons dink nie altyd aan God se verhouding met ons as díe tussen ’n bruid en bruidegom nie.

Met die beeld van bruid en bruidegom in jou verbeelding – hoe beïnvloed dit jou beeld van wie God is en hoe Hy oor ons voel?

6. Hoe laat hierdie wete jou voel oor 2022?

BID

Vir gebedsversoeke – gebedsjoernaal….

 

 

 

GEBED

Ons dra die volgende lidmate op in gebed:

Fanie Brits

Sakkie Pelser

Hannes Smit

Deon Fourie

Helgardt Linde

Joey Vorster

Susan van Niekerk

Heleen Bezuidenhout

Joanita Lesch

Ons innige simpatie aan Louda Berghuis en familie met die afsterwe van Heinrich, ‘n sendeling van België.

 

Indien u weet van enige lidmaat wat gebed of besoek van ‘n leraar benodig, kontak asb die kerkkantoor by 017-6347518 tussen 08:00 en 12:00 of stuur epos na kantoor@secundaoos.co.za.

 

Ander sake vir voorbidding:

· Vir ‘n geseënde, vreugdevolle 2022!

· Werkloosheid, gemeentes en diensorganisasies wat finansieel swaarkry.

· Ons dank en eer Vader vir sy voorsiening en genade!

· Gebed vir GEOPENDE DEURE, vir al die uitdagings wat hulle het om die Evangelie uit te dra na al die nasies, ook vir al die vervolgde Christene oor die hele wêreld.

 

“Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.” (Markus 11:24)