Event Details

This event is running from 1 August 2021 until 8 August 2021. It is next occurring on 1 August, 2021 08:00

  • Categories:
  • Upcoming Dates:

Voorbidding:

Fanie Brits

Adele Tromp

Jannes van der Merwe

Susan Pretorius

Vincent Botes

Giepie Maritz (Anelda, wat Oos se salarisse doen, se man)

Gerrit-Jan van Velze

Louis Schoeman

Sakkie Pelser

Henriëtte de Bruyn

Bennie van de Meeberg

Sophie Hugo (blomme-organiseerder) se dogter

Wimpie en Lieburt Meintjes

Faan Rousseau

Ons innige meegevoel met die volgende lidmate:

· Wim de Villiers, kinders en familie met die afsterwe van Lauret (ons orrelis).

· Herman Hollenbach en familie met die afsterwe van tannie Helene Hollenbach.

· Oosie en Irma Eksteen met die afsterwe van hulle seun, Charl, asook Oosie se pa, oom Hein (verlede week).

 

Sake:

· Bid vir volharding in gebed (Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

• Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly – die derde vlaag is ernstig en intensief!

· Ons bid ernstig vir die besighede wat geraak is tydens die opstande, ook vir die inwoners van daardie dorpe wat nou afgesny is van kosvoorsiening ens.

 

PSALM 147

‘n Lofpsalm.

1LOOF die Here, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; ‘n loflied is gepas!

2 Die Here bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat verdryf is.

3Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.

4 Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name.

5Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is oneindig.

6 Die Here rig die ootmoediges weer op; die goddelose mense verneder Hy tot die grond toe.

7Sing ‘n danklied tot eer van die Here, psalmsing tot eer van onse God met die siter;

8wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit,

9wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep.

10Hy het geen welbehae in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie.

11Die Here het ‘n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.

12 o Jerusalem, prys die Here! o Sion, loof jou God!

13Want Hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak; Hy het jou kinders binne-in jou geseën.

14Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring,

15wat sy bevel na die aarde stuur — sy woord loop baie vinnig.

16Hy gee sneeu soos wol; Hy strooi ryp soos as.

17Hy werp sy ys heen soos stukke — wie kan bestaan voor sy koue?

18Hy stuur sy woord en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai — die waters loop.

19Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge.

20So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja!