Kontak ons:

Dr. Hannes Reinecke – 082 578 5155

Ds. Frederik Coetzee – 072 980 9355

Kerkkantoor – 017 634 7518

Of kom besoek ons kerkkantoor na die erediens

Secunda-Oos is ‘n gemeente waar jy aanvaar en die geleentheid gebied gaan word om te groei in jou verbintenis aan Jesus Christus.

Ons gemeente se kernvisie is om te groei in ons liefde vir God, mekaar en die wêreld.

Ons maak dit moontlik deur sterk te fokus op ons verskillende bedieninge, waarby lidmate kan inskakel of ondersteuning op verskillende maniere kan bied.

As jy nader ondersoek instel sal jy sien dat elke lidmaat se gawes en spesifieke diens behoeftes verteenwoordig word deur die bedieninge, daar sal vir jou ‘n plek wees om by te dra tot groei en self te groei.

Ons eredienste is informeel en evangelies gerig en ‘n baie toegewyde begeleiding groep wat die lof en aanbidding lei

Die prediking word gelei deur die leesrooster tekste volgens die liturgiese jaar, dit verseker die deurlopende prediking van die hele Bybel en stel lidmate bloot aan die totale Woord van God.