NG Kerk Secunda-Oos se Geskiedenis

NG Kerk Secunda onthulling
NG Kerk Secunda onthulling

‘n Paar feite:

Secunda-Oos stig af van Secunda Moedergemeente en Trichardt-gemeente
Op 18 November 1979 is Secunda-Oos gemeente gestig
Lidmate vanaf Secunda-gemeente : 330
Lidmate vanaf Trichardt-gemeente : 125
Besoekpunte met afstigting : 203
Wyke met afstiging : 30

Secunda -Oos word 40jr 18 November 2019

Spritbraai:

Sondag Erediens & Nagmaal

Kerssangdiens met Carel Trichardt & Petro Wessels

 

Geskiedenis van Leraars

Ds. Neille van Aswegen (1980 – 1985)

1980: Beroep vanaf Secunda Moedergemeente

1985: Aanvaar beroep na Ladybrand-Noord

Ds. Gerrit Theron (1985 – 2004)

1985: Beroep vanaf Evander-gemeente

2004: Aanvaar Emeritaat

Ds. Peet Blaauw (1989 – 1999)

1989 : Word georden in Secunda-Oos

1999 : Aanvaar beroep na Kakamas

Ds. Anton Ferreira (1994 – 2003)

1994 : Word georden in Secunda-Oos

2003 : Aanvaar beroep na Krugersdorp-Oos

Ds. André van Rooyen (1999 – 2002)

1999 : Beroep vanaf Empangeni

2002 : Aanvaar beroep na Dundee-Suid

Ds. Danie Goosen (2004 – 2011)

2003 : Beroep vanaf Mariental na Secunda-Oos

2011 : Aanvaar beroep na Groot-Brakrivier

Ds. Hannes Reinecke (2004 – 2009)

2003 : Beroep vanaf Melmoth

2009 : Aanvaar beroep na Schweizer Reneke

Ds. Nelis Visagie (2005 – 2007)

2005 : Aangestel as Jeugbediener en beroep as Jeugleraar

2007 : Neem Demissie

Ds. Renier Lourens (2007 – 2010)

2007: Word georden in Secunda-Oos gemeente

2010 : Aanvaar beroep na Verre-Noord, Namibië

Ds. Mario Weyers (2010 – 2014 )

2010: Beroep vanaf Hopefield

2014:  Aanvaar beroep na St Andrews, Te Puke, New Zealand.

Ds. Hannes Reinecke (2012 – huidige leraar )

2012: Beroep vanaf Schweizer-Renecke

Huidige leraar in gemeente

Ds. Jana Visagie (2012 -2014)

2012: Georden in Secunda-Oos

2014:  Aanvaar beroep na Toringkerk, Paarl

Ds. Cobus Swart (2014 – 2019)

2014: Georden in Gemeente as Musiekleier

2014:  Voltydse Medeleraar

Losgemaak van gemeente:  November 2019

Ds. Frederik Coetzee (2020 – huidige leraar)

2020:  Georden in Secunda-Oos

Huidige leraar