Leer meer oor ons leraar: dr Hannes Reinecke

Dit is vir my ‘n voorreg, en groot vreugde om in NG Kerk Secunda-Oos een van die predikante te kan wees. Met verantwoording teenoor die Here, en die gemeente, aanvaar ek die roeping om die Evangelie van Jesus Christus in die gemeente en wêreld te deel.