Gesinsoordenking & Selgroepgesprek

Bybelstudie & selgroepgesprek – 7 Augustus 2022

Johannes 7:1-12

God se Agenda

 1. Agtergrond

Die evangelie van Johannes is deur die dissipel Johannes geskryf, dekades later as die evangelies van Matteus, Markus en Lukas.  Die skrywer neem aan dat ‘n leser reeds vertroud is met die inhoud van hierdie ander werke.  Johannes bied dus ‘n ander perspektief, met ‘n groter klem op betekenis.  Johannes gebruik sewe wonderwerke – wat hy “tekens” noem – om te bewys dat Jesus werklikheid die inkarnasie van God is.  Sommige van die bekendste verse in die hele Bybel word hier gevind.  Niemand is meer bekend as die een-sin-opsomming van die evangelie wat in Johannes 3:16 gevind word nie.

 1. Open met gebed:
 2. Lees saam: Johannes 4:1-12
 3. Gesels hieroor:
 • Waarom het Jesus “Judea” verlaat (Johannes 4:3)?

Omdat Sy bediening Johannes se bediening oortref het, het Hy geweet dat die Fariseërs kort daarna na Hom toe sou kom.

 • Waarom sou die “Fariseërs” (Johannes 4:1) na toe kom?

Wie was die Fariseërs?

Die Fariseërs was die strengste sekte van Judaïsme. Die ander Jode het die Fariseërs as hulle godsdiensonderrigters en verdedigers van Judaïsme gerespekteer.

 • Was Jesus bang vir die Fariseërs?

Nee, en Hy sou uiteindelik die Fariseërs se haat vir Hom gebruik om Sy eie kruisiging te bewerkstellig.  Maar die tydsberekening daarvan moes presies wees en dit was nie die oomblik nie, daarom vertrek Hy.

 • Waarom was Jesus “moeg” (Johannes 4:6)?
 • Waarom het Jesus by die put gesit, en waar was sy dissipels?
 • Weier die Samaritaanse vrou Jesus se versoek om water te drink?
 • Waarom, dink jy, het Jesus die Samaritaanse vrou vir water gevra?
 • Waarom het “Jode geen handelinge met Samaritane gehad nie” (Johannes 4:9)?
 • Van watter “lewende water” (Johannes 4:10) praat Jesus?

Johannes 4:14 sê dit sal lei tot “die ewige lewe”, so, Jesus praat van Sy redding.

 1. Wat leer Johannes 4 ons:

Ons doel is om die ware en lewende God te aanbid en om dit te doen deur die krag van die Gees en op die manier wat Hy ingestel het.

GEBED

Ons dra die volgende lidmate op in gebed:

Fanie Brits

Sakkie Pelser

Hannes Smit

Joey Vorster

Vincent Botes

Hannatjie Pretorius

Johan Jacobs

Annaline Greyling

Jade Links

Tarina Hattingh

Heleen Bezuidenhout

Fia Coetzee

Louis Boshoff

Hannes Visser

Nicky Erasmus

Indien u weet van enige lidmaat wat gebed of besoek van ‘n leraar benodig, kontak asb die kerkkantoor by 017-6347518 tussen 08:00 en 12:00 of stuur epos na kantoor@secundaoos.co.za.

Ander sake vir voorbidding:

 • Leiding in die nuwe kwartaal
 • Vir die vervolgde kerk in ander lande
 • Dankie vir mense wat gewillig, betrokke en toegewyd is (party al vir jare) en dankie dat U, Here, vir ons nog mense gaan stuur waar ons dringend nodig het.
 • Dankie dat U ons finansieel seën.
 • Lei ons in ons strategiese beplanningsessie wat op pad is.
 • Dankie vir reën wat al in die Oos-Kaap geval het! Ons bid steeds vir die dele wat nog baie droog is.

“Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.  Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!  Amen.”  Romeine 11:36