NG Kerk Secunda-Oos se Geskiedenis

Geskiedenis

NG Kerk Secunda onthulling
NG Kerk Secunda onthulling

'n Paar feite:

Secunda-Oos stig af van Secunda Moedergemeente en Trichardt-gemeente
Op 18 November 1979 is Secunda-Oos gemeente gestig
Lidmate vanaf Secunda-gemeente : 330
Lidmate vanaf Trichardt-gemeente : 125
Besoekpunte met afstigting : 203
Wyke met afstiging : 30

Secunda -Oos word 40jr 18 November 2019

Spritbraai:

Sondag Erediens & Nagmaal

Kerssangdiens met Carel Trichardt & Petro Wessels

 

Geskiedenis van Leraars