Bedienings

Wat ons as gemeente bied

NG Kerk

bedienings

Getuienis

Die hart van die Evangelie van Jesus Christus is om ander te vertel van die bloed van Jesus wat sonde vergewe. Hier in ons gemeente gaan ons uit om ander hiervan te vertel.

Getuienis

Die hart van die Evangelie van Jesus Christus is om ander te vertel van die bloed van Jesus wat sonde vergewe.  Hier in ons gemeente gaan ons uit om ander hiervan te vertel. Swaziland uitreik 3-7 September 2022    

bedienings

Gesinsbediening

‘n Gesin is waar lewe begin en liefde nooit eindig nie.
(Vrouebediening / Mannebediening / Omgeegroepe)

55-Plussers-uitstappie na Cullinan

55-Plussers-uitstappie na Cullinan Ons beplan ons volgende uitstappie, hierdie keer na Cullinan.  Koste sal weer R200 per persoon wees, plus ekstra geld vir ete en sakgeld. Datum is 16 September 2022.  

Gesinsoordenking & Selgroepgesprek

BYBELSTUDIE / SELGROEPGESPREK– 12 Junie 2022 Open:  Was jy al op ’n plek waar jy gevoel het of jy baie klein is, omdat jy besef hoe groot God se skepping is.           BID Gebruik ’n paar minute om vir God dankie te sê vir Sy skepping.  Sê dankie vir die deel van God...

Gesinsbediening

Gesinsbediening: ‘n Gesin is waar lewe begin en liefde nooit eindig nie. (Vrouebediening / Mannebediening / Omgeegroepe) Gesinsbediening: ‘n Gesin is waar lewe begin en liefde nooit eindig nie. (Vrouebediening / Mannebediening / Omgeegroepe)

bedienings

Gasvryheid

Om gasvry te wees en so ander te help is een van Jesus se opdragte. Ons is gasvry teenoor ander en daarom het ons hierdie kommissie.

Gasvryheid

Om gasvry te wees en so ander te help is een van Jesus se opdragte. Ons is gasvry teenoor ander en daarom het ons hierdie kommissie. Ons groet elke lidmaat by die deure op Sondae oggende.  Ons bedien ook tee na spesiale geleenthede. 

bedienings

Sang En Erediens

Ons spits ons toe om tot eer van die Here te sing.
Ons rig ook die erediens in om by die teks van die dag aan te pas.

Sang En Erediens

Ons spits ons toe om tot eer van die Here te sing.Ons rig ook die erediens in om by die teks van die dag aan te pas.

bedienings

Jeug

Rotsgenerasie!

Jeug

Jeugkerk Jeugdienste om 10:00 in verskillende lokale: Spoelklippies (kleuters tot Gr1) in jeuglokaal Rotskinders (Gr2-6) in kerksaal Rots 3:18 (Gr7-10) in die Rots

bedienings

Barmhartigheid

Ons doen graag aan ander wat ons sou wou gehad het ander aan ons moet doen wanneer ons in dieselfde situasie is.

Diens van Barmhartigheid

Elize Schoonwinkel se Diens van Barmhartigheidspan vra asb: ### Elize Schoonwinkel gaan aftree.  Ons is op soek na ‘n opvolger wat bereid is om al die sake van Diens van Barmhartigheid oor te neem.  Elize sal ‘n kort opleiding aanbied vir die gewillige...

Barmhartigheid

Ons doen graag aan ander wat ons sou wou gehad het ander aan ons moet doen wanneer ons in dieselfde situasie is. DIENS VAN BARMHARTIGHEID Liewe gemeentelid, Elize Schoonwinkel staan aan die stuur van hierdie bediening. Ons sê DANKIE: · Vir hierdie span dames wat ons...

gebedienings

Gebedsbediening

‘n Gemeente wat vir mekaar bid, is ‘n gemeente wat omgee.

 

Gebedsbediening

Ons dra die volgende lidmate op in gebed: Fanie Brits Sakkie Pelser Hannes Smit Joey Vorster Elsa Brooks Andries Olivier Vincent Botes Hannatjie Pretorius Johan Jacobs Indien u weet van enige lidmaat wat gebed of besoek van ‘n leraar benodig, kontak asb die...