Geskiedenis

Ons gemeente van toe tot nou

NG Kerk

van waar

Terugblik

NG Kerk Secunda-Oos se ryke geskiedenis.

Die onthulling

Secunda-Oos stig af van Secunda Moedergemeente en Trichardt-gemeente

Op 18 November 1979 is Secunda-Oos gemeente gestig
Lidmate vanaf Secunda-gemeente : 330
Lidmate vanaf Trichardt-gemeente : 125
Besoekpunte met afstigting : 203
Wyke met afstiging : 30

Secunda-Oos word 40 jaar

18 November 2019

Die naweekprogram het ingesluit:
Gemeente Spitbraai
Erediens, nagmaal en vingerete daarna
Kerssangdiens

Geskiedenis

Leraars

‘n Terugblik na al die gemeente se leraars.

Ds. Neille van Aswegen, Mev. Marina, Renier, Analise en Roan.

Ds. Neille van Aswegen

1980 – 1985

1980: Beroep vanaf Secunda Moedergemeente

1985: Aanvaar beroep na Ladybrand-Noord

Ds. Gerrit Theron

1985 – 2004

1985: Beroep vanaf Evander-gemeente

2004: Aanvaar Emeritaat

Ds. Gerrit en mev. Hänschen Theron met hul kinders Heyns, Trudie, Trienie en Hannamie

Ds. Peet Blaauw, Celesté en Helen.

Ds. Peet Blaauw

1989 – 1999

1989: Word georden in Secunda-Oos

1999: Aanvaar beroep na Kakamas

Ds. Anton Ferreira

1994 – 2003

1994: Word georden in Secunda-Oos

2003: Aanvaar beroep na Krugersdorp-Oos

Ds. Anton, San-Mari, Retske en Vian Ferreira

Ds. André, Roné, Andreas, Anré-Louise, Loné en Elsje van Rooyen

Ds. André van Rooyen

1999 – 2002

1999: Beroep vanaf Empangeni

2002: Aanvaar beroep na Dundee-Suid

Ds. Danie Goosen

2004 – 2011

2003: Beroep vanaf Mariental na Secunda-Oos

2011: Aanvaar beroep na Groot-Brakrivier

Ds. Danie, Ilona en Daneel Goosen

Ds. Hannes, Ronel, Wihan en Johlene Reinecke

Ds. Hannes Reinecke

2004 – 2009

2003: Beroep vanaf Melmoth

2009: Aanvaar beroep na Schweizer Reneke

Ds. Nelis Visagie

2005 – 2007

2005: Aangestel as Jeugbediener en beroep as Jeugleraar

2007: Neem Demissie

Ds. Nelis Visagie

Ds. Renier Janse Lourens en Nadia Sonnekus

Ds. Renier Lourens

2007 – 2010

2007: Word georden in Secunda-Oos gemeente

2010: Aanvaar beroep na Verre-Noord, Namibië

Ds. Mario Weyers

2010 – 2014 

2010: Beroep vanaf Hopefield

2014: Aanvaar beroep na St Andrews, Te Puke, New Zealand.

Ds. Mario, Mitsi, Reinhardt en Stefan

Ds. Hannes, Ronel, Wihan en Johlene Reinecke

Ds. Hannes Reinecke

2012 – huidige leraar

2012: Beroep vanaf Schweizer-Renecke

Huidige leraar in gemeente

Ds. Jana Visagie

2012 -2014

2012: Georden in Secunda-Oos

2014: Aanvaar beroep na Toringkerk, Paarl

Prop. Jana en Janus

Ds. Cobus, Leani, Philip en Luan

Ds. Cobus Swart

2014 – 2019

2014: Georden in Gemeente as Musiekleier

2014: Voltydse Medeleraar

Losgemaak van gemeente:  November 2019

Ds. Frederik Coetzee

2020 – huidige leraar

2020: Georden in Secunda-Oos

Huidige leraar

Ds. Frederik Coetzee

leer meer van ons

Leraars

NG Kerk Secunda-Oos se leraars het elkeen hulle eie storie om te vertel.