GEMEENTE DAGBOEK

GEMEENTE DAGBOEK

GEMEENTEDAGBOEK 10 Aug       17:00         Jong gesinne 18:30         Egskeidingsondersteuningskursus in Jeuglokaal 11 Aug       09:00         Bybelgesprek 18:00         Lofsangoefening 14 Aug       10:00         Gesinsdiens & Nagmaal (geen jeugdienste dan) 15...