Gesinsbediening

Gesinsbediening: ‘n Gesin is waar lewe begin en liefde nooit eindig nie. (Vrouebediening / Mannebediening / Omgeegroepe)

Fotos

No Images found.

Nuus en Inligting

Dra Mekaar

 

 

Omgeegroepe

Selgroepleier Selnommer Tipe groep

1 Johan Coetzee 0826391599 50+jariges

2 Cobus Swart 0832925455 35-45jaar, met skoolgaande kinders

3 Gerhardt Snyman 0729180376 20+, jonggetroudes, geen kinders

4 Callie Jacobs 0823078138 Gemengde groep, oud en jonk!

5 Esmé Visser 0836922859 55+jariges

6 Marius Neethling 0823716584 40+jariges

7 Hannes Reinecke 0825785155 50+jariges

8 Elize Schoonwinkel 0828908945 60+jaar, egpare en enkellopendes

9 Nic Scheepers 0836546921 Ouer mannegroep

10 Petra Viljoen 0824409939 Oggend vrouegroep

11 Dina Rossouw 0829272510 Davis Court groep

12 Natasha Jacobs 0725544770 Familiegroep

13 Lilline Greyling 0763864353 Enkellopendes, egpare, geen kinders

14 Fanus du Toit 0824713260 Jong gesinne groep

15 Gerrit-Jan van Velze 0828016369 55+

·