Barmhartigheid

Ons doen graag aan ander wat ons sou wou gehad het ander aan ons moet doen wanneer ons in dieselfde situasie is.

Fotos

Nuus en Inligting

[

 

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Liewe gemeentelid, Elize Schoonwinkel staan aan die stuur van hierdie bediening.

Ons sê DANKIE:

· Vir hierdie span dames wat ons senior lidmate op ‘n gereelde basis besoek

· Namens ons lidmate bo 65…baie dankie vir die heerlike geskenkpakkie wat elkeen ontvang het.

Ons vra asb u hulp en ondersteuning:

· Enige bydraes om die koskaste aan te vul (daar is ‘n hele paar gesinne wat weekliks kos ontvang)

· Groot plastiese sakke, bv die groot sakke wat ‘n mens kry as jy beddegoed of klere koop.

· Ons benodig asseblief ‘n manspersoon met ‘n bakkie wat bereid is om op ‘n Dinsdagoggend brode en groente af te haal by Pick n Pay en kerk toe te bring. Indien u kan help of vir navrae, kontak Elize Schoonwinkel 0824867125

Indien u bewus is van enigiemand in ons gemeente wat hulp nodig het, kan u die kerkkantoor kontak.

]