Program vir die Week

Program vir die vakansietyd:

16 Desember 09:00 Geloftediens by Oos-gemeente

21 Desember 08:30 en 17:30  Gesamentlike dienste

25 Desember 08:30  Gesamentlike diens – Secunda-Oos

10:00   Secunda-Oos se Kersdiens

28 Desember 08:30 en 17:30  Gesamentlike dienste

31 Desember 23:30  Middernagdiens (Goedehoop)

4 Januarie 08:30 en 17:30 Gesamentlike dienste

5 Januarie    Kerkkantoor open

11 Januarie 08:30 en 17:30 Gesamentlike dienste

14 Januarie  Skole open!

 

 

 

DANKOFFERFEES

10de Maand

Hiermee ons dankbaarheid teenoor die Here vir die oorvloed seëninge wat hy elke dag aan ons skenk en die genade wat ons uit sy hand ontvang het.  Koevertjies in afkondigingsvakkies.  Bydraes kan ook in bankrekening inbetaal word.

 

Liefdesdiens...waar jy geroepe voel...

Ons begin ‘n hulpfonds vir gesin wat dringend ‘n goedkoop motor moet koop, hulle motor is in ongeluk afgeskryf.  As u bydrae kan lewer, betaal asb in by kerkkantoor of maak elektroniese inbetaling, spesifiseer net ‘hulpfonds vir motor’.  Navrae Ds. Hannes

 

 

Die Gemeenteraad het op die vergadering van 20 Oktober 2014 as volg besluit:

Die Gemeenteraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde vir oorweging deur die gemeente aan te beveel.  Belydende lidmate van Secunda-Oos Gemeente word nou die geleentheid gebied om ook oor die voorstel te stem.  Stemming kan plaasvind vanaf 3 November 2014 tot 26 Januarie 2015, SLEGS binne kantoorure:

Sondae 09:00 – 10:00 (2 / 9 / 16 November 2014 en 19 / 26 Januarie 2015)

Maandag tot Vrydag 09:00 – 12:00 (3 November tot 15 Desember 2014 en 5 – 24 Januarie 2015)

Inligtingstuk met meer inligting is beskikbaar in kerkkantoor.

 

Huidige Artikel 1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls.

Voorgestelde Nuwe Artikel 1

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God.

2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

Ons nuwe gebou is in die finale fase!  In 2015 gaan ons die gebou begin gebruik!  ONS IS OPSOEK NA ’n NAAM VIR DIE GEBOU.  Voorstelle vir ’n naam kan by die kerkkantoor ingegee word.  Al die voorstelle sal by die eerste GSK-vergadering in 2015 oorweeg word.

 


JEUG

Geniet die vakansie en kom veilig terug!

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

Kategese begin weer op 18 Januarie.  Tye is 08:45 tot 09:50.  Seniors in Laerskool Goedehoop se saal en juniors in die kerksaal.  Boekgeld R50.

 

 

OOS FUNNIES
Gebruik asb die vakansie om oulike/ snaakse oomblikke van jouself, jou familie of vriende vas te vang vir ons Oos Funnies kompetisie! Die finale beoordeling van alle inskrywings vind tydens ons Kermis op 22 Mei 2015 plaas. Vir navrae, kontak vir Ds. Cobus by 083 292 5455. Begin solank jou video clips bymekaar maak!

 

 

 


Naweekstap vir gesinne & pare. 24-27 April 2015

Hierdie is ‘n stapervaring vir gemeentelede wat nie gemis kan word nie.  R500 per persoon vir drie nagte, ons stap elke dag ‘n roete, eers 10km en die volgende dag 4km, slaap elke aand by basiskamp met goeie geriewe en pragtige natuurskoon.  Ons maak saam kos, eet & kuier saam.  Daar is swemgate, riviere, berge, watervalle, ens.  (As julle baie kinders het, praat met my, ons maak ‘n plan met die kostes) Kyk by www.jacanacollection.co.za.

Ons doen die Whataba-roete by Skurweberge naby

Watervalboven.  Bespreek ssm by kerkkantoor.

Navrae:  Ds. Hannes 0825785155

Visrivierstap vir avontuurlustiges in die gemeente. 19 – 26 Junie 2015

Visrivier Canyon in Namibia – 5dag-roete met rugsak, dra eie benodighede, ongelooflike natuurtonele en ervaring van God se almag en teenwoordigheid, natuurlik ook ‘n bietjie seer en lyding.... Kom doen dit saam met Hannes, ken die roete en sal jou deurhelp saam met ander en die Here.  R260 per persoon vir die stap, reis en verblyf vooraf en die nag na die stap uitgesluit, daaroor word later besluit.  Bespreek ssm by kerkkantoor.

Navrae Ds. Hannes 0825785155.


GriefShare het afgesluit vir die jaar.  Sal weer middel Januarie 2015 hervat word.  Esmé Visser

 

Eredienste

Sondag 14 Desember


3de Sondag Advent
08:30           Gesamentlike erediens – Secunda-Oos Ds Cobus Swart

Teks:  Johannes 1:6-8; 19-28

Tema:  "Wie is jy?"


17:30           Gesamentlike aanddiens - Secunda-Oos

Ds Cobus Swart - Die wyse manne

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com