Program vir die Week

NGK SECUNDA-OOS – Gemeenteraadsbesluit 16/11/2015

Selfdegeslag-verbintenisse

 

  1. Ons is verbind aan die Woord van God, en die God van die Woord, en glo dat die Bybel as riglyn vir ons lewens en besluite geld.
  2. Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, hierdie verbintenis weerspieël iets van die verbintenis tussen Jesus Christus en die kerk. (Efesiërs 5: 31-33).
  3. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
  4. Ons erken die kompleksiteit van seksuele oriëntasie en aanvaar dat mense ook homoseksueel georiënteerd kan wees.  Ons wil ‘n Christelike pastorale pad met hierdie lidmate stap.
  5. Die gemeente se deure staan met die liefde en deernis van Christus oop vir alle mense.
  6. Wanneer ‘n persoon in enige sonde volhard kan hy/sy nie in ‘n leiersposisie (leraar, personeel, bestuurslid, bedieningsleier of aanbieder) in ons gemeente dien nie.
  7. Ons wil alle lede van die gemeente help om te groei in hul liefde vir God, mekaar en die wêreld, deur geloof in Jesus Christus en met die Skrif as lewensriglyn.
  8. Die NG Kerk Secunda-Oos aanvaar nie die besluit wat die Algemene Sinode geneem het oor selfdegeslag-verbintenisse nie, aangesien die vertrekpunt te humanisties is en nie die Skrifgronde sentraal stel nie.

 

 

 

 

Indien u huisbesoek verlang of 'n persoonlike krisis beleef, kontak gerus een van die leraars.

As enige lidmaat siek is of in die hospitaal opgeneem word, kontak asb een van die leraars of die kerkkantoor, sodat u besoek kan word.

 

Program vir die week:

22 November Gesamentlike dienste begin:  08:30 en 17:30

25 Desember  08:30  Kersdagdiens (Gesamentlik)

10:00  Oos-gemeente se Kersdiens

31 Desember  23:30 Middernagdiens

 

KOM HAAL ASB. JOU KALENDER 2016 BY DIE KERKKANTOOR!

 

KERKKANTOOR SE KANTOOR-URE IS VANAF 23 NOVEMBER 09:00 TOT 12:00!  Die kantoor sluit vanaf 11 Desember tot 4 Januarie 2016.

 

Dra Mekaar – elke tweede Woensdag van 09:30 tot so 12:00 – Ons vra vrywilligers om te kom help tee skink.  Kontak asb. die kerkkantoor.

 

 

JEUG

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

 


Bermanzi Gemeentestap 2016

Datum: 29 April – 2 Mei 2016

Kostes: R450/Volwassene – R360/Kinders onder 12

Daar is plek vir 40 persone, gerieflike slaapplek en warm water wasgeriewe, goeie gesamentlike kombuis, stap eerste dag 13km en die volgende twee dae 5km per dag.  Dit is ‘n basisstap, m.a.w. ons slaap by basiskamp, dra dus net dag se kos en water saam.  Benodig net gewone stapfiksheid.  Uitsonderlike natuurskoon en tweede hoogste waterval in Mpumalanga.

Bespreek vroegtydig en betaal by kerkkantoor.

Navrae Ds. Hannes www.bermanzi.co.za

 

 

GriefShare:

Dinsdae om 10:30 in die jeuglokaal.

Woensdagaande 17:00 by Goethe 5.

Bel asb kerkkantoor by 017-6347518 of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

 

 

Gemeenskap:

Trans-Oranje Skool vir Spesiale Onderwys (van ons deurkollektes word aan hulle oorbetaal) hou Kersmark by Pretoria Skouterrein vanaf 20-29 November @ 09:00 – 19:00.  Meer info beskikbaar by kerkkantoor.

 

 

Eredienste

29 NOVEMBER 2015 tot 10 JANUARIE 2016

08:30  GESAMENTLIKE EREDIENS

17:30 GESAMENTLIKE AANDDIENS

16 DESEMBER 09:00 GELOFTEDIENS BY HERVORMDE KERK

25 Desember  08:30  Kersdagdiens (Gesamentlik)

10:00  Oos-gemeente se Kersdiens

31 Desember  23:30 Middernagdiens

t

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com