Program vir die Week

 

Indien u huisbesoek verlang of 'n persoonlike krisis beleef, kontak gerus een van die leraars.

As enige lidmaat siek is of in die hospitaal opgeneem word, kontak asb een van die leraars of die kerkkantoor, sodat u besoek kan word.

 

Program vir die week:

29 Augustus 07:00 Gebedswegbreek by Marius Neethling se plaas.  Ons vertrek om 07:00 vanaf die kerk.  Elkeen moet asb sy eie ontbyt-piekniekmandjie saambring.

1 September  09:00 Bybelgesprek

1 September  10:00 Davishof-erediens

1 September  18:00 Gesamentlike Sakevergadering

2 September  10:00 Dra Mekaar

3 September  18:00 Lofsangoefening

4 September  08:45 tot 10:00  DvB Klereverkoping

 

 

Dra Mekaar – elke tweede Woensdag van 09:30 tot so 12:00 – Ons vra vrywilligers om te kom help tee skink.  Kontak asb. die kerkkantoor.


Gemeentekamp 23-25 Oktober te Devoetpadkloof – Kom bespreek solank jou plek by die kerkkantoor (voor 20 September asb).  Deposito’s al betaalbaar.  Slegs 1 tent, 4 chalets en 24 staanplekke is nog beskikbaar.

 

 

Secunda-Oos en Goedehoop gemeentes wil 'n afloskoster aanstel wat sal diens doen wanneer ons koster met verlof is.  Persone in die gemeentes wat sou belangstel in die pos, kan asseblief hulle CV’s ingee by die onderskeie kerkkantore.  Vir navrae kontak gerus die koster, Jakkie Jacobs.

 


Die gebedsgroep wil graag almal nooi wat saam met ons wil intree vir die gemeente , gemeenskap en die wêreld.

Daar is twee geleenthede waar die gebedsgroep die gemeente bedien Sondae.

  • Gebed na die dankoffer voor saam met die diakens
  • Gebed voor die diens in die konsistorie

Skakel asb met Ds Hannes (0825785155) of Juanita (0824374108) sou jy geroepe voel.

Stuur asb jou selfoon nr na Juanita sou jy ook op die voorbiddings-/intersessorlys wil kom om sms gebedsboodskappe te ontvang.

 

JEUG

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

 

13 Oktober:  Komiese toneelstuk

PIENKVOET

Later meer info.


Hoërskool Seekamp

4-10 Oktober te TO Strand

R1800

 

GriefShare:

Dinsdae om 10:30 in die jeuglokaal.

Woensdagaande 17:00 by Goethe 5.

Bel asb kerkkantoor by 017-6347518 of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

 

 


Liefdesmaaltye vir boemelaars en behoeftiges Maandag om 11:00 by die dorpsbiblioteek.  As u persone wil bring, is u baie welkom.  As u Engelse of Afrikaanse Bybels het om te skenk, bring asb. kerkkantoor toe.

 

Op die Gemeenteraadsvergadering van 17 Augustus 2015 is die volgende persone verkies / herkies:

Hannes Viljoen

Marius Grobler

Jan-Diedeleff Gertenbach

 


Gemeenskap:

Daar is vakature vir 'n orrelis by NG Trichardt.  Van die betrokke persoon word verwag orrelbegeleiding tydens eredienste en ander gemeentelike byeenkomste.  Navrae:  Kerkkantoor by 017-6380224

 

Goedehoop Bybelskool met Stephan Joubert op 9 September om 19:00.

 

Ons is opsoek na ‘n yskas vir ‘n huisgesin, as jy een het wat rondstaan om te skenk, of om te leen, sal dit waardeer word.  Kontak asseblief die kerkkantoor.....

 

Dame by Davieshof vra asb. oorskietteëls en “grout” om hulle klein kombuisie (12m²)te teël.  Kontak Elize 0824867125.

Eredienste

14de Sondag in Koninkrykstyd

Sondag, 30 Augustus                                                              

10:00   Erediens - Ds Hannes Reinecke

Teks:  Jakobus 1:17-27
Tema:  "Goeie ore, hande en tonge..."

17:30   Aktuele diens - Ds Hannes Reinecke

Tema:  "Hoe word ek 'n kind van God?"

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com