Program vir die Week

Indien u huisbesoek verlang of 'n persoonlike krisis beleef, kontak gerus een van die leraars.

As enige lidmaat siek is of in die hospitaal opgeneem word, kontak asb een van die leraars of die kerkkantoor, sodat u besoek kan word.

 

 

Program vir die week:

26 Sept. 05:15  Meditatiewe gebedsbyeenkoms (stilgebed) in Jeuglokaal

27 Sept  09:00  Bybelgesprek      Jeuglokaal

27 Sept  10:00  Davishof-erediens

27 Sept  10:30  GriefShare         Jeuglokaal

28 Sept  10:00  Dra Mekaar       Eendjiedam

29 Sept   18:00  Lofsangoefening         Kerk

29 Sept   19:00 Jongwerkendes    Rots

29 Sept.   18:00  DivorceCare               Jeuglokaal

30 Sept  08:15 tot 09:30  DvB klereverkoping

30 Sept  Skole sluit

 

 

Kerssangdiens:  DV 13 November 2016!
Ons soek asb hulp met die volgende:
 • Toneelspel:  ’n Pa en Ma en 5 Kinders (ouderdomme tussen 7 en 15)
 • Josef, Maria
 • 3 Wyse manne, Herders en Engele
 • Lofdanser(s)
 • Voordraer
 • Dekor:  kersboom, versierings, tafel, stoele, stal
 • Sang:  ons soek goeie mansstemme en kinders wat kan sing!
Indien jy met enige v bogenoemde KAN of WIL help, kom gee jou naam na die erediens op by die voorsanggroep, of kontak vir
Liezel Gertenbach by 079-487-1679.

 

 

Jongwerkendes:  Elke Donderdag om 19:00 in die jeuglokaal.  Ons eet en drink en gesels saam uit die Bybel. Navrae:  Ds Hannes 0825785155

 

 

Die gemeente waarmee ons al 20 jaar in vennootskap is in Emba, het gevra of ons hulle kan help met die gooi van beton by hulle kerk en saal.  Ons benodig nog R35 000 en versoek ons lidmate om te help.  As u kan bydra, sal dit opreg waardeer word.  Betaal gerus in by die kerkkantoor.  Navrae Ds. Hannes 0825785155

 

 

GriefShare:

Dinsdae om 10:30 in die jeuglokaal.

Bel asb kerkkantoor by 017-6347518 of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

DivorceCare...........Donderdae om 18:00 in die Jeuglokaal

 

 

Gemeenskap:

 

'n Behoeftige gesin vra asb 'n wasmasjien.  Kontak asb Elize 0762542885.

 

Marietjie Skool hou LENTEMARK

Derdelaan, Silkaatskop

23-30 September

09:00 tot 19:00

Debiet- / Kredietkaarte en Iemaskaarte welkom!

Teetuin en wegneem-etes

 

 

 

Swaziland-Uitreik - KRY SOLANK DIE PASPOORTE REG!

Ons gaan weer op ons besoek aan die gemeente in Nhlangano. Ons gaan hulle heining vervang en evangelisasiewerk doen.

Datum: 1-6 Oktober 2016

Navrae: Ds Hannes 082 5785155

Volgende vergadering:  26 September om 18:00 by Smellekamp 21.

 

 

 

Dankofferkoevertjies weer beskikbaar in die portaal by afkondigingshokkies.

 

 

 

Senior Lidmaatfunksie vir lidmate bo 65 jaar is op 28 Oktober.  Die kunstenaar is Dieter Uken!

 

 

VAKATURE

Tutela Familiesorg Secunda het ‘n vakature beskikbaar vir ‘n Maatskaplike Werker pos.

POSVEREISTES:

 • Graad in Maatskaplike Werk (BA Graad)
 • Registrasie as Maatskaplike Werker by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe.
 • Geldige rybewys kode 8.
 • Basiese rekenaarvaardigheid.
 • Applikant moet Afrikaans en Engels (praat en lees) magtig wees.

Die suksesvolle kandidaat moet bedrewe wees in al die metodes van Maatskaplike werk.

Stuur Curriculum Vitae en aansoekvorm aan truitjie@tutela.org.za

Sluitingsdatum is 3 Oktober 2016.

Indien u geen korrespondensie binne 14 dae na aansoek terug ontvang het nie beskou u aansoek as onsuksesvol.

 

 

Eredienste

Sondag,

25 September

19de Sondag in Koninkrykstyd
08:45  Kategese
10:00  Kleuterkerk

10:00  Erediens - Ds Cobus Swart

Teks:  1 Tim.6:6-19

Tema:  "Wat jaag jy na?"

17:30 Rotsdiens - Ds Cobus Swart

Tema:  "Om vergenoegd te wees"

Teks:  1 Tim.6:6-19

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com