Program vir die Week

GAAN "LIKE" ASB ONS FACEBOOK PAGE (NG KERK SECUNDA-OOS)!

 

Volgende Sondag, 28 September:  16de Sondag in Koninkrykstyd
09:00  Kategese
10:00  Erediens - Ds Cobus Swart
17:30  Aanddiens in Jeuglokaal - Ds Cobus Swart

 

 

 

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

23 September 08:45 Bybelgesprek by Smellekamp 21, Jesaja 8 & 9,                                                                     almal welkom!

23 September 10:00  Davis Hof Erediens

 

24 September 09:00   K E R M I S!

 

25 September  18:00  Lofsangoefening

26 September  18:00  Gesamentlike Jeugaand-afsluiting by KRUIK

 

Ds. Cobus Swart het die beroep as 2de leraar aanvaar.

 

Callie Jacobs is verkies as gemeenteraadslid.

 

 

 

 

Diens van Barmhartigheid

Ons gemeente poog om minderbevoorregtes in ons gemeente en gemeenskap te help met kospakkies.

Ons benodig tans die volgende items:

Toiletpapier / tandepasta / badseep / skottelgoedseep / handy andy / mieliemeel / 2min noedels / rooibostee / suiker.

 

MEDIATEEK IN KERKKANTOOR!

Daar is nou ’n paar DVD’s in die kerkkantoor:  geestelike fiksie, DVD’s van Gretha Wiid – beskikbaar om uit te leen @ R10!  Ons het tans slegs enkele titels aangekoop, dus is u beperk tot een DVD per gesin.

Ons het ook ’n paar geestelike boeke beskikbaar!  Kom maak ’n draai na die diens.

 

 

 

Gemeentekamp 24-26 Oktober 2014 by DeVoetpadkloof: Daar is slegs 11 staanplekke nog beskikbaar.  Kampgelde en besprekings moet teen Sondag 28 September afgehandel wees.  Oorblywende en onbetaalde plekke sal dan teruggegee word aan die oord.

 

 

 

Senior Lidmaat Funksie vir lidmate 65 en ouer...

Vrydag 17 Oktober om 10:00

Kerksaal

Gaskunstenaar:  Charlie Dicks

Indien u belangstel om by te woon, kry u uitnodigingskaartjie na afloop van die diens in die voorportaal.

 

 

Liefdesdiens-geleenthede:

.....raak betrokke vir die week....waar jy geroepe voel....

Ons vra asb nou weer donasies vir 'n persoon wat 'n klein operasie moet ondergaan.  Kostes sal R7000 beloop.

 

 

“GriefShare” Dinsdae om 11:00 by die jeuglokaal. Dit is spesifiek gerig op mense wat iemand aan die dood afgestaan het.  Kontak Esme Visser 0836922859 vir meer inligting.

 

Omgeegroep vir ENKELLOPENDES  (40+) skakel vir Meisie Smith 0827857842

 


ONS IS BESIG OM ONS DATABASIS OP DATUM TE BRING - SAL U ASB U NAAM, telefoonnommers, adres, vir ons stuur per epos na mwsecoos@mweb.co.za. Daar is heelwat telefoonnommers van lidmate wat nie meer in werking is nie.  Ons sal dit hoog op prys stel.

 

KERMIS / OosFees 24 September..................om 09:00

KOM KUIER SAAM!

  • Ons vra skenkings van klein geskenkies / speelgoed vir die tombola-tafel
  • Enige persoon wat gebak / lekkers maak / bestanddele / kontantdonasies skenk, kontak asb. die kerkkantoor
  • Kan jy asb help met die gaarmaak van rys en maalvleis vir die kerre-en-rys?
  • Ons vra ook PLANTE vir die kwekery – kontak Ds. Hannes

OOS-FEES......KERMIS.......FEESTELIK!
Is jou blom-uitrusting al gereed - almal moet soos blomme vir Jesus lyk!

 

 

 

Lekker by die SEE!
T.O. Strand
JeugKAMP!    6-11 Oktober 2014
R1600 per kind                      Graad 7-12
Inskrywings beskikbaar in die kerkkantoor.

Afsnydatum:  22 September

 

 

Eredienste

Sondag 21 September

15de Sondag in Koninkrykstyd
09:00         Kategese
10:00         Erediens – Ds. Hannes Reinecke
Tema:        “Die Here sorg, ons hou kermis”
Teks:          Matt.6:25-34
Deurkollekte:  DavisHof
10:00         Kleuterkerk
17:30         Aanddiens in Jeuglokaal – Ds. Hannes Reinecke
Tema:        “Secunda-Oos en die volwasse doop”

 

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com