Program vir die Week

Vrydag, 20 Januarie om 18:00 spring die L2W weg met 'n bring-en-braai by die kerk.  Dit is vir almal van Gr8 tot jong volwassenes.  Dit gaan in 'n selgroep-opset plaasvind met die tema:  God en ek in 2015!  Ons sien jou daar!

 

Program vir die week:

22 Januarie 18:00 GR en BR:  SPANBOU by die Tenpin bowling te Umuzi.

23 Januarie 18:00  L2W:  Bring-en-braai

25 tot 28 Januarie (Sondag 17:30, ander aande 18:30) Gesamentlike WEEK VAN GEBED

27 Januarie 09:00  Bybelgesprek

27 Januarie 10:00  Davishof-erediens

28 Januarie 10:00  Dra Mekaar

29 Januarie 18:00  Lofsangoefening

30 Januarie  08:15 tot 10:00  DvB Klereverkoping

30 Januarie 18:00 L2W

 

 

 

Die Gemeenteraad het op die vergadering van 20 Oktober 2014 as volg besluit:

Die Gemeenteraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde vir oorweging deur die gemeente aan te beveel.  Belydende lidmate van Secunda-Oos Gemeente word nou die geleentheid gebied om ook oor die voorstel te stem.  Stemming kan plaasvind vanaf 3 November 2014 tot 26 Januarie 2015, SLEGS binne kantoorure:

Slegs Sondag, 25 Januarie nog:  09:00 – 10:00 of 11:00 tot 11:30

Slegs nog in kantoorure vandag, 22 Januarie en Vrydag, 23 Januarie 08:00 tot 12:00

Inligtingstuk met meer inligting is beskikbaar in kerkkantoor.

 

Huidige Artikel 1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls.

Voorgestelde Nuwe Artikel 1

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God.

2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

Ons nuwe gebou is in die finale fase!  In 2015 gaan ons die gebou begin gebruik!  ONS IS OPSOEK NA ’n NAAM VIR DIE GEBOU.  Voorstelle vir ’n naam kan by die kerkkantoor ingegee word.  Al die voorstelle sal by die eerste GSK-vergadering in 2015 oorweeg word.

 


JEUG

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

Kategese-klasse om 08:45:  Seniors in Laerskool Goedehoop se saal en juniors in die kerksaal.

 

Gr1-3:  Onthou solank van ons kerk-oorslaap op 25 Maart!  Dit beloof om groot pret te wees!

 

Belydenisklas:  Ons gaan kamp die naweek van 20-22 Maart!  Maak solank 'n aantekening in jou dagboek!

 

#Imagine Tienerfees vind weer plaas 10-12 April!  Dit beloop R350 per persoon (maar van 1 April af is dit R400 pp)!

 

 

OOS FUNNIES
Gebruik asb die vakansie om oulike/ snaakse oomblikke van jouself, jou familie of vriende vas te vang vir ons Oos Funnies kompetisie! Die finale beoordeling van alle inskrywings vind tydens ons Kermis op 22 Mei 2015 plaas. Vir navrae, kontak vir Ds. Cobus by 083 292 5455. Begin solank jou video clips bymekaar maak!

 

 

 


Naweekstap vir gesinne & pare. 24-27 April 2015

Hierdie is ‘n stapervaring vir gemeentelede wat nie gemis kan word nie.  R500 per persoon vir drie nagte, ons stap elke dag ‘n roete, eers 10km en die volgende dag 4km, slaap elke aand by basiskamp met goeie geriewe en pragtige natuurskoon.  Ons maak saam kos, eet & kuier saam.  Daar is swemgate, riviere, berge, watervalle, ens.  (As julle baie kinders het, praat met my, ons maak ‘n plan met die kostes) Kyk by www.jacanacollection.co.za.

Ons doen die Whataba-roete by Skurweberge naby

Watervalboven.  Bespreek ssm by kerkkantoor.

Navrae:  Ds. Hannes 0825785155

Visrivierstap vir avontuurlustiges in die gemeente. 19 – 26 Junie 2015

Visrivier Canyon in Namibia – 5dag-roete met rugsak, dra eie benodighede, ongelooflike natuurtonele en ervaring van God se almag en teenwoordigheid, natuurlik ook ‘n bietjie seer en lyding.... Kom doen dit saam met Hannes, ken die roete en sal jou deurhelp saam met ander en die Here.  R260 per persoon vir die stap, reis en verblyf vooraf en die nag na die stap uitgesluit, daaroor word later besluit.  Bespreek ssm by kerkkantoor.

Navrae Ds. Hannes 0825785155.

Op 31 Januarie bied die Sinode ’n spesiale gespreksgeleentheid aan rakende die Apostolicum (Apostoliese Geloofsbelydenis). Dit vind plaas hier in ons kerkgebou.  R70 per persoon. Laat weet asb teen 26 Januarie @ 13:00 of u wil bywoon en of daar enige spesiale dieetbehoeftes is.

 

Nuwe reeks van GriefShare het Dinsdag afgeskop, elke Dinsdag om 10:30 in die jeuglokaal.  Ons wil ook graag ‘n aandgroep begin Woensdagaande 18:00. Bel asb kerkkantoor of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

 

MANNEKAMP 27 FEB. TOT 1 MRT. 2015

Kwasinungu te Volksrust

Lekker saamgesels en kuier, abseil en stap in klowe as Christenmans.  Jy mag dit nie mis nie!  Kom saam met Hannes en Cobus.

Koste:  R400 pp

Navrae:  Ds. Hannes 0825785155

 

 

Ons benodig ’n kingsize bed of net matras in goeie toestand.  Kontak Elize 0824867125.

 

 

 

 

 

Eredienste

Sondag 25 Januarie


3de Sondag in Epifanie

08:45   Kategese - Seniors in Laerskool Goedehoop se saal en juniors in die kerksaal.
10:00   Erediens   – Ds Cobus Swart

Teks:  Markus 1:14-20

Tema:  "Jesus kies jou!"


17:30     Gesamentlike Week van Gebed - Goedehoop

Maandag tot Woensdag:  18:30   Gesamentlike Week van Gebed

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com