Program vir die Week

 

Indien u huisbesoek verlang of 'n persoonlike krisis beleef, kontak gerus een van die leraars.

As enige lidmaat siek is of in die hospitaal opgeneem word, kontak asb een van die leraars of die kerkkantoor, sodat u besoek kan word.

 

Die begrafnisdiens van Hernand du Toit en sy ma is Maandagoggend 10:00 vanuit NG Goedehoop.


Program vir die week:

26 Junie  SKOLE SLUIT

26 Junie tot 2 Julie - Swaziland-sendinguitreik

9-18 Julie - Mosambiek-sendinguitreik

 

Dra Mekaar – elke tweede Woensdag van 09:30 tot so 12:00 – Ons vra vrywilligers om te kom help tee skink.  Kontak asb. die kerkkantoor.

Gemeentekamp 23-25 Oktober te Devoetpadkloof – Kom bespreek solank jou plek by die kerkkantoor (voor 20 September asb).  Deposito’s al betaalbaar.  Slegs 2 tenthuise, 9 chalets en heelwat staanplekke is nog beskikbaar.

 

 

Die gebedsgroep wil graag almal nooi wat saam met ons wil intree vir die gemeente , gemeenskap en die wêreld.

Daar is twee geleenthede waar die gebedsgroep die gemeente bedien Sondae.

  • Gebed na die dankoffer voor saam met die diakens
  • Gebed voor die diens in die konsistorie

Skakel asb met Ds Hannes (0825785155) of Juanita (0824374108) sou jy geroepe voel.

Stuur asb jou selfoon nr na Juanita sou jy ook op die voorbiddings-/intersessorlys wil kom om sms gebedsboodskappe te ontvang.

Doen asb voorbidding vir die twee sending-uitreike wat die vakansie gaan plaasvind.

 

JEUG

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

 


KOM ONDERSTEUN DIE JEUG BY ONS PANNEKOEKVERKOPING 31 JULIE TUSSEN 14:00 EN 20:00 BY DIE ROTS @ R4 PER PANNEKOEK.  BESTELLINGS VOORAF BY KERKKANTOOR.  JEUGFONDSINSAMELING TEN BATE VAN GORDYNE IN DIE ROTS.  U KAN OOK HELP DEUR BESTANDDELE TE SKENK.


Hou solank die volgende datums oop:

Dieretuin-uitstappie van 30 Mei is uitgestel na later vanjaar!

Ysskaats Uitgestel

 

 

 

Swaziland-uitreik 27 Junie-2 Julie

Doen asb voorbidding vir die uitreik.

 

Mosambiek-uitreik 9-18 Julie

Slegs enkele plekke oop.

Ou klere kan by die kerkkantoor afgelaai word vir die mense van Mosambiek.

 

GriefShare:

Dinsdae om 10:30 in die jeuglokaal.

Woensdagaande 17:00 by Goethe 5.

Bel asb kerkkantoor by 017-6347518 of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

 

 


Liefdesmaaltye vir boemelaars en behoeftiges Maandag om 11:00 in ons nuwe saal.  As u persone wil bring, is u baie welkom.  As u Engelse of Afrikaanse Bybels het om te skenk, bring asb. kerkkantoor toe.

 

WINTERHOOP 2015

Baie dankie vir elkeen se bydrae om vanjaar se kombersprojek ‘n GROOT sukses te maak!  Ons gemeente het ons mikpunt behaal!  Amper R45 000 is inbetaal!  Sonder elkeen se onbaatsugtige opoffering sou dit nie moontlik gewees het nie. Elke kind het 'n kombers gekry.

Daar is kort videogreep beskikbaar op Facebook.

 

 

 

Eredienste

5de Sondag in Koninkrykstyd

Sondag, 28 Junie                                                              

08:30   Gesamentlike erediens - Goedehoop

17:30   Gesamentlike aanddiens - Goedehoop


Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com