NG Kerk Secunda-Oos

’n Warm Hart vir jou

Wie is ons

embleem_blank

NG Kerk Secunda-Oos is ‘n groeiende familie van God, wat as volgelinge van Jesus, ook in liefde groei. Ons doen dit deur te groei in ons liefde vir God en vir mekaar. 

Ons hartsteksgedeelte is:
‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, jy moet jou naaste liefhê soos jy jouself liefhet.’
(Matteus 22:37-39)

Kom groei saam met ons... jy is welkom!

Wie leer ons

Dr Hannes Reinecke

  Die Here het my en Ronel na Secunda-Oos gestuur om saam met die gemeente, en Secunda, die Here te volg waar Hy ons lei. Die Here Jesus het vir my die energie en liefde vir Homself, vir Sy koninkryk en Sy mense gegee. Kom besoek ons gemeente en word deel hiervan.

Ds Cobus Swart

  Philip Yancey se definsie van genade gryp my aan: “There is nothing we can do to make God love us more. There is nothing we can do to make God love us less.” Dit sal vir my en Leani (en ons 3 seuns!) die lekkerste ding wees om hierdie werklikheid met jou te deel.

Ons jeug

Ons bedieninge

barmhartigheid_kln

Barmhartigheid

Help ander saam met ons.

jeug07

Jeug

Jongmense wat Jesus dien.

sangerediens01_kln

Sang- en erediens

Ons erediensspan.

Secunda Oos Getuienis

Getuienis

Ons vertel ander van Jesus

gasvryheid01_kln

Gasvryheid

Bedien ander saam met ons.

gesinsbediening01_kln

Gesinsbediening

Jou gesin is belanrik vir ons.

gebedsbediening01_kln

Gebedsbediening

Ons bid vir jou en vir ander.

mediateek01_kln

Mediateek

Skoon Christelike vermaak vir jou gesin.

barmhartigheid_kln

Barmhartigheid

Help ander saam met ons.

jeug07

Jeug

Jongmense wat Jesus dien.

sangerediens01_kln

Sang- en erediens

Ons erediensspan.

Secunda Oos Getuienis

Getuienis

Ons vertel ander van Jesus

gasvryheid01_kln

Gasvryheid

Bedien ander saam met ons.

gesinsbediening01_kln

Gesinsbediening

Jou gesin is belanrik vir ons.

gebedsbediening01_kln

Gebedsbediening

Ons bid vir jou en vir ander.

mediateek01_kln

Mediateek

Skoon Christelike vermaak vir jou gesin.

Ons jaarlikse aktiviteite

Secunda kerkkamp

Kerkkamp

Oosfees kermis

Oosfees of Kermis

Sedcunda staptog

Staptogte

Kom besoek ons

Eredienste

Nuus in ons gemeente

BESKRYWINGSPUNT DIESELFDEGESLAG-VERBINTENISSE

By admin | November 14, 2016

Die kerkraad van die NGK Secunda-Oos stel voor: 1. Dat die jongste besluit oor dieselfdegeslag-verbintenisse van die AIgemene Sinode in revisie geneem word. 2. Dat die Sinode besluit om te volstaan by die vorige AIgemene Sinode besluit aangaande selfdegeslag-verbintenisse. (2011) Motivering: 1. Ons is verbind aan die Woord van God, en die God van die … Read more…

Lig tydskrif en kerkbode

By admin | November 14, 2016

Dis weer tyd om u bestelling vir die “Lig”-tydskrif en “Kerkbode” te plaas. (Kerkbode sal ook voortaan ook in elektroniese formaat bestel kan word.) Kerkbode: R371 per jaar. Lig-tydskrif: R292 per jaar. Kontak asb. die kerkkantoor, indien u belangstel om ’n bestelling te plaas.

Skooltasse

By admin | November 14, 2016

Help, asb! As u aan die einde van die jaar skoonmaak en daar is skooltasse wat steeds in ‘n goeie kondisie is, wil ons vra omdit asb vir HOM te skenk vir volgende jaar se skoolbenodigdhede.  Ons help jaarliks tussen 45 – 60 kinders om net die basiese benodigdhede te kan hê. Tasse is ‘n … Read more…

Nuus in ons gemeenskap

NG Bethal-Oos: Pastoriemark

By admin | November 14, 2016

#Op ons kerkterrein; #Fondse vir CMR (Christelike Maatskaplike Raad), wat Bethal/Carl Cilliers/Standerton area bedien. #Dinsdag 29 Nov tot Vrydag 2 Des vanaf 09h00 tot 19h00 #Teetuin met ligte verversings en etes is deur die dag beskikbaar. #Bestellings vir aandetes kan deur die dag by die teetuin of kerkkantoor (017-6473202) geplaas word @ R50 per persoon. … Read more…

Kinross Kersmark

By admin | November 14, 2016

KERKSAAL  te WOLHUTERSTRAAT   28 NOV tot 2 DES 2016 10:00 – 19:00 Daar is nog uitstalgeleentheid: Fooi – R200-00 vir 1 tafel R180-00 per tafel vir 2 tafels R150-00 per tafel vir 3 tafels 13 % kommissie word ook geneem van u verkope.Ons verkoop u produk namens u. Petro Duvenhage 071 686 1300 017 … Read more…

Arbeidsterapie in Kenya

By admin | November 14, 2016

‘n Arbeidsterapie-student, van ons gemeente, het in Junie prakties gedoen by ‘n kinderhuis in Kenya en gaan nou na afloop van die eksamen vrywillig terug om verder daar te help. Sy benodig ons hulp.  Om terapie te kan doen, benodig hulle, penne, potlode, uitveërs, liniale, skryfpapier en veral papierskêre.   Baie dankie vir die skryfbehoeftes … Read more…