AFKONDIGINGS: Secunda-Oos – 9 Mei 2021

***Neem asb kennis dat die kerkkantoor se e-pos-adres verander het: dis nou kantoor@secundaoos.co.za

1. Sondag, 9 Mei @ 10:00 – MOEDERSDAG

Diens sal gelei word deur ds Hannes Reinecke

Teks: Handelinge 10:44-48

Tema: “Verras deur die HG…?”

Skakel sal op Facebook en via sms gestuur word.

Skakel is https://youtu.be/WYqlNyagkeY

Aanddiens @ 18:00: GEBEDSFEES in die Jeuglokaal

Kom deel saam in gebed!

Jeugdienste sal weer begin op 9 Mei.

 

2. WEEKLIKSE PROGRAM:

Kerkkantoorure is tans 08:00 tot 12:00

10 Mei 18:30 Gesamentlike Gemeenteraadsvergadering

11 Mei 10:00 Davieshof-erediens

10:30 GriefShare in Jeuglokaal

12 Mei 17:30 Jong gesinne (Bybelstudie)

13 Mei 18:30 Gesamentlike Hemelvaartdiens

Kom en kyk saam na Jesus wat aan die regterhand van God sit.

Kerkkantoor gesluit

16-19 Mei Gesamentlike Pinkster: Almal word hartlik uitgenooi om hierdie reeks saam met ons by te woon!

Pinkster 2021
Ds Jurie Schoeman
Sondagoggend 16 Mei 08:30: Nie soos skape sonder ‘n Vader nie
Sondagaand 16 Mei om 18:00: Geen CV voldoende nie
Maandag @ 18:30: ‘n Koninkryk – al val die bomme

Dinsdag @ 18:30: God se wil – vir die sterkes, of…
Woensdag @ 18:30: Watter nood om te noem en wat nie.

Ds Jurie sal beskikbaar wees vir persoonlike gesprek

Doopouers wat die afgelope 2-3 jaar gedoop het – daar is heelwat DVD’s van die doop uitstaande. Kerkkantoor het slegs 1 oorspronklike DVD oor. Sal u dit asb kyk of die kerk se DVD nog iewers by u huis is en dit kerkkantoor toe bring?

3. Op ons kalender….

· Visrivierstap 18 -22 Mei. R600 pp. Slegs 3 plekke oop. Kontak ds Hannes.

 

4. Gemeentekamp

Ons vertrou dat ons weer hierdie jaar kan gaan kamp by De Voetpadkloof! U is welkom om solank ‘n tent / chalet / staanplek te bespreek by kerkkantoor en selfs te begin afbetaal.

 

5. KERKTOEP (toep = selfoontoepassing)

Ons gemeente het nou ‘n “toep”! Julle kan gerus die kerk se “toep” aflaai vanaf Google Playstore en Appstore: NG Secunda-Oos.

6. Daar is nog wors van die kermis beskikbaar @R80 per kg-pakkie.

 

7. Jeug

Ons nooi alle jongmense van 18 to 23 jaar oud om by die jeug se selgroep aan te sluit. Vir meer inligting kontak ds. Frederik 072 980 9355.

 

8. Davieshof

Die suster wat by Davieshof se kliniek werk, benodig ‘n laptop – indien iemand kan help met ‘n skenking, sal dit baie waardeer word!

 

9. Gesinsoordenking

1. Lees saam Handelinge 10:44-48

2. Die Jode, en Petrus, het gelgo dat God nie die Heilige Gees vir heidene sal gee nie, want hulle verdien dit nie. Tog gee die Here die Heilige Gees vir heidene ook. Wat beteken dit vir julle dat God alle mense wil deel maak van ons wat in Jesus glo?

Bid saam: Here, help ons as mense wat reeds glo in Jesus om alle mense uit te nooi om in U te glo.

 

10.POPIA-wetgewing

Graag wil ons meer inligting gee rakende die sms wat uitgestuur is oor die POPIA-wet. Dit is die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013.

 

Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in doopregistrasievorms, kategesevorms, nuwe lidmaatvorms, debietordervorms, basies enige vorm waarop persoonlike inligting staan) in te samel en veilig te bewaar, sodat slegs gemagtigde persone toegang het tot ‘n persoon se persoonlike inligting. Ons bewaar enige persoonlike inligting in die instapkluis. Die kerkkantoor is beveilig met diefwering, staalhek, ‘n instapkluis, sekuriteitskameras en alarmstelsel. Indien u meer inligting / duidelikheid verlang, kan die kerkkantoor (017-6347518) gekontak word.

 

Toestemming word ook verlang om lidmate selfs net op ‘n whatsapp-groep te plaas – voorsitters van die verskillende bedieninge moet ook hiervan kennis neem. Lidmate moet enige tyd die opsie hê om hierdie groepe te verlaat / e-posse vanaf kerk te staak. Verder mag foto’s (veral van kinders) nie sonder toestemming op enige sosiale media geplaas word nie.

 

12. Voorbidding:

Fanie Brits

Adele Tromp

Jannes van der Merwe

Lizelle & Gerhard Strydom – albei ontslaan, gaan beter.

Susan Pretorius

Sake:

· Bid vir volharding in gebed (Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

• Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….

 

Psalm 141:8 “Op U, Here my God aan wie ek behoort, is my oë gerig, by U skuil ek, moenie dat my lewe wegkwyn nie.”

 

13. Finansies

Indien u die dienste op youtube bywoon, is u welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

 

Seëngroete

Secunda-Oos leraars en personeel

 

Dr. Hannes Reinecke

0825785155

reinecke.cjhannes@gmail.com

 

Ds. Frederik Coetzee

0729809355

frederik.coetzee7@gmail.com