Afkondigings

AFKONDIGINGS: Secunda-Oos – 29 November

1. Sondagdiens 29 November om 10:00 – NAGMAAL

Diens sal weer op ons youtube kanaal uitgesaai word: NGK Secunda-Oos.

Prediker: Ds Hannes Reinecke

Teks: Jesaja 64:1-9

Tema: “Wagtend – met Hoop”

2. Jeugbediening

Rots drie18

Sondag 29 November kyk ons na tema 6 in ons kursus, “Into the Wild”

in die Rots om 10:00

Tema 6 = You are going to die (Evangelisasie)

Ouers, julle kan die vorige sessies saam met jou kind kyk en gesels daaroor.

Week 1 – The obstacle is the way (Becoming human) – https://www.youtube.com/watch?v=qfz8vWzhHS0

Week 2 – You are not important (leierskap) – https://www.youtube.com/watch?v=ixG95gZg_-g&t=22s

Week 3 – https://www.youtube.com/watch?v=iclFPMMs1hk

en ouers se potgooi: https://www.youtube.com/watch?v=0zd-VRv65k8

Week 4 https://www.youtube.com/watch?v=Tymyog2xZJw

Ouers se podcast: https://www.youtube.com/watch?v=vsMFwcSI2Qo

Wat is die Great Colab? – https://www.youtube.com/watch?v=0cdbVpvreGc en https://www.youtube.com/watch?v=obBzdu1rv10

3. PROGRAM VIR DIE WEEK:

Maandag, 20 Nov @ 18:30 Gemeenteraadsvergadering

Kerkkantoorure is tans 9:00 tot 12:00.

6 Desember tot 24 Januarie – Gesamentlike dienste om 08:30, geen aanddienste

11 Desember – Kerkkantoor sluit

16 Desember 09:00 Geloftediens (Gereformeerde Kerk, Middelbultstraat)

25 Desember 08:30 Gesamentlike Kersdagdiens

31 Desember 23:30 Middernagdiens

NEEM KENNIS:

Op Sondag, 29 November 2020 om 14:30 word ‘n spesiale toewydingsgeleentheid in die Kopanong Kerk in Bloemfontein gehou. ‘n Aantal vertalers, kerk- en Bybelgenootskapleiers sal onder streng COVID 19-regulasies byeenkom vir hierdie geleentheid. Prof Bernard Combrink, die projekleier, sal die diens waarneem. Die geleentheid sal direk op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal (Bible Society of South Africa) asook op die Facebook-blad, Die Bybel, uitgesaai word.

“Die toewydingsgeleentheid van die nuwe Bybelvertaling in Afrikaans, Die Bybel: 2020-vertaling, wat op Sondag, 29 November 2020 om 14:30 by die Kopanong Sentrum (Kovsie Kerk) plaasvind, sal regstreeks op Facebook (https://www.facebook.com/DieBybel/live/ ) en YouTube (https://www.youtube.com/user/BibleSocietySA ) uitgesaai word.”

4. Selgroepbyeenkomste: (29 November 2020)

(In die kerk is dit vir die vlg. vier Sondae Adventstyd, vier Sondae voor kersfees.)

Ysbreker: Is jy iemand wat kan wag? Hoekom of hoekom nie?

BID

Lees Psalm 80: 1-8 as ‘n gebed.

Dink na oor God wat tot ons redding verskyn. Wat beteken die wete vir jou?

LEES SAAM

Jesaja 64:1-9

1. Wat dink julle is die doel van hierdie teksgedeelte? Hoekom is dit ‘n hoopvolle gedeelte?

2. Ons kan die teks in drie dele opdeel: 1-5a, 5b-7, 8-9. Wat is die inhoud van elke gedeelte? Wat sou ‘n goeie opskrif vir elke gedeelte wees?

3. Lees weer vers 4 en gesels oor wat dit vir jou beteken.

4. Hoe verstaan julle vers 5? Help God net dié wat reg doen en reg lewe?

5. Luther het gepraat van “a hidden God”. Is dit hoe ons vir God leer ken in Jesaja 64? Hoe voel jy oor hierdie gedagte? Voel jy ook soms dat God versteek is?

6. Adventstyd gaan oor wag en voorberei vir Jesus se koms. Hoe help hierdie teks ons hiermee? Hoe moet ons wag en voorberei?

BID

Vir al die onsekerheid wat ons in Secunda en omgewing beleef oor die herstrukturering by Sasol….

5. Diens van Barmhartigheid vra asb bydraes vir die aankoop van groente en nie-bederfbare kruideniersware.

6. MEDIATEEK is oop vir uitneem van DVD’s / boeke. DVD’s is beskikbaar @ R10 per DVD per week. Kom kyk gerus – ons het ‘n paar nuwes op die rak.

7. KERSSAKKE: Liewe lidmate, die nood is baie groot hierdie jaar! Daar is weer kerssakke beskikbaar in die kerkkantoor. Indien u enigsins kan help om ‘n sak te vul, kom haal asb een. Ons wil graag al die sakke terughê teen 1 Desember. Baie dankie vir al ons wonderlike lidmate, selfs nie-lidmate van Kosmos Apteek vir al die sakke wat ons reeds ontvang het!

8. Daar is nog enkele bederfpakkies van Lig-lesersdag beskikbaar @ slegs R275. Die resepteboek (een vd items in die pakkie) alleen is R400. Kom koop joune.

9. Lig-tydskrif gaan ook volgende jaar slegs 4 uitgawes hê teen R220 (dit gaan dikker wees as die gewone maanduitgawe). Kom bestel asb voor 30 Nov. Ons bestel op 1 Desember.

Voorbidding:

Fanie Britz

Rina Jacobs

Jan Louw

Pierre de Villiers (Melanie se seun)

Dirk Stuart

Susan Pretorius

Henriëtte de Bruyn

Johan Ferreira

Zander van der Merwe

Ons innige simpatie met tannie Girly Stoltz met die afsterwe van haar broer.

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

· Bid asb. DAAGLIKS vir ons MATRIEKS en ander leerders wat besig is met eindeksamen.

Dat hul nie moedeloos en afgemat sal word nie.

Deursettingsvermoë

Kalm gees.

Helder verstand.

· SASOL-werkers

Onsekerheid oor werk.

Dat alle Christene in d fabriek ligdraers sal bly en nie moedeloos en afgemat sal word nie.

· Dankie gebeds “worriors”, vir jul getroue gebede en jul LIEFDE!

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….

U is welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

Baie geluk aan elkeen wat in die week verjaar! Mag u Sy teenwoordigheid en seën ervaar!
Van Noemnaam Verjaar
Botha Wicus 12/01
De Waal Schalk 12/01
Jacobs Michiel 12/01
Potgieter Darius 12/01
Van Eeden Mariska 12/01
Fourie Dirk 12/02
Jansen Van Rensburg Nita 12/02
Lowe Ronel 12/02
Nel Roelf 12/02
Wilkinson Coenie 12/02
Geyer Liza 12/03
Gouws Marlie 12/03
Groenewald Lulu 12/03
Linde Erik 12/03
Meyer Willem 12/03
Van Der Merwe Lindy 12/03
Van Staden André 12/03
Erasmus Christopher 12/04
Rossouw André 12/04
Swart Anuschka 12/04
Blaauw Jacques 12/05
Horn Christelle 12/05
Maciel Annemarie 12/05
Strauss Adriaan 12/05
Van Der Linde Vicky 12/05

Indien u met verlof vertrek, geniet die ruskansie en reis veilig.
Seëngroete
Secunda-Oos leraars en personeel
Dr. Hannes Reinecke
Leraar NGK Secunda-Oos
0825785155
reinecke.cjhannes@gmail.com
Ds. Frederik Coetzee
0729809355
frederik.coetzee7@gmail.com