Afkondigings

AFKONDIGINGS: Secunda-Oos – 17 Januarie 2021

1. Sondagdiens 17 Januarie

Diens sal gelei word deur ds Anton Knoetze via youtube.

Skakel sal via Facebook geplaas word.

2. PROGRAM VIR JANUARIE:

Kerkkantoor is weer oop – u kan enige tyd tussen 09:00 en 12:00 u nuwe kerkkalender kom haal.

Dienste en kerklike aktiwiteite sal DV hervat word in ‘n laer vlak van inperking.

Voorbidding:

Fanie Britz 

Rina Jacobs

Jan Louw 

Johan Ferreira

Adele Tromp 

Isabel de Wet

Jannes van der Merwe 

Johan Schoeman

Wilhelm Eiselen

Ons innige simpatie met Maria Mazabane en die kinders met die afsterwe van ons sendeling, Wilton van Emba.

Jesaja 30:18b “Die Here is ‘n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op Hom vertrou vir hulp.”

· Ons bid vir ‘n geseënde 2021!

· Almal waarvan ons nie bewus is nie – mag julle die teenwoordigheid en sorg van die Here ervaar.

· Bid vir volharding in gebed (1 Tes.5:17 “Bid sonder ophou”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

* Vir gesondheidswerkers en hospitaalpersoneel

· SASOL-werkers

Onsekerheid oor werk.

Dat alle Christene in d fabriek ligdraers sal bly en nie moedeloos en afgemat sal word nie.

· Dankie gebeds “worriors”, vir jul getroue gebede en jul LIEFDE!

Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly….

U is welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

Seëngroete

Secunda-Oos leraars en personeel

Dr. Hannes Reinecke

0825785155

reinecke.cjhannes@gmail.com

Ds. Frederik Coetzee

0729809355

frederik.coetzee7@gmail.com