AFKONDIGINGS: Secunda-Oos – 1 Augustus 2021

***Neem asb kennis dat die kerkkantoor se e-pos-adres verander het: dis nou kantoor@secundaoos.co.za

 

1. Sondag, 1 Augustus via youtube

Diens sal gelei word deur ds Hannes Reinecke

Teks: Efesiërs 4:1-16

Tema: “Deel gemaak, heel gemaak”

 

U kan op youtube.com gaan en op NGK Secunda Oos net die regte datum van die diens gaan soek. Skakel sal via sms gestuur word en op Facebook geplaas word.

 

2. WEEKLIKSE PROGRAM:

Kerkkantoor is weer oop, ure is 08:00 tot 12:00.

 

3. Kunsterapie

‘n Jong dame van Goedehoop-gemeente, Camilla van Dyk (0658570845), bied onder die naam Artopia, kunsterapie aan `vir kinders met spesiale behoeftes, kinderhuise, persone met gestremdhede en senior lidmate (by Davieshof).

Sy vra asb skenkings van enige ‘craft’ benodigdhede, skryfbehoeftes, speelgoed, CD’s vir kinders, ou tydskrifte en koerante, papier, karton, canvas, wit plastieksakke, toiletrolle, eierhouers, spuitbottels, sponsies, lappe, staalwol, verf en kwasse, klei, pastelle, koki’s, ‘bubble wrap’, strooitjies, haardroër of “heat gun”, wondergom, roomysstokkies, pritt, gom, plastiese eetgerei, spuitverf. U kan kerkkantoor toe ook bring, dan kontak ons haar om te kom haal.

4. Gemeentekamp 15-17 Oktober

Ons vertrou dat ons weer hierdie jaar kan gaan kamp by De Voetpadkloof!

Alle deposito’s moet asseblief betaal wees teen 13 September en volle kampgeld teen 13 Oktober.

Lidmate sal verantwoordelik gehou word vir die kampgeld vir alle plekke wat teen 13 September nie gekanselleer is nie!! MAW na 13 September is u verantwoordelik vir die volle rekening, al sou u nie meer kan gaan nie.

 

5. KERKTOEP (toep = selfoontoepassing)

Ons gemeente het nou ‘n “toep”! Julle kan gerus die kerk se “toep” aflaai vanaf Google Playstore en Appstore: NG Secunda-Oos.

***Meer rakende die nuwe POPIA-wetgewing ook op die “toep”.

 

6. TUTELA GHOLFDAG

 

7. Jeug

Ons nooi alle jongmense van 18 to 23 jaar oud om by die jeug se selgroep aan te sluit. Vir meer inligting kontak ds. Frederik 072 980 9355.

 

8. Verjaarsdae: Baie geluk aan elkeen wat verjaar in die komende week! Mag jy ‘n geseënde dag hê!

Psalm 99:5….Loof die Here ons God! Aanbid Hom by sy voete, want Hy is Heilig!

 

As gevolg van die nuwe POPI-wet sal ons nie meer verjaarsdae op die afkondigings plaas nie. Naam, van en verjaarsdag word beskou as persoonlike inligting. Omdat ons slegs nog toestemming het van ‘n klein persentasie van die gemeente om hulle persoonlike inligting te mag insamel en berg en verantwoordelik daarmee omgaan, kan ons ongelukkig nie meer verjaarsdae plaas nie.

 

 

9. Voorbidding:

Fanie Brits

Adele Tromp

Jannes van der Merwe

Susan Pretorius

Vincent Botes

Giepie Maritz (Anelda, wat Oos se salarisse doen, se man)

Gerrit-Jan van Velze

Louis Schoeman

Sakkie Pelser

Henriëtte de Bruyn

Bennie van de Meeberg

Sophie Hugo (blomme-organiseerder) se dogter

Wimpie en Lieburt Meintjes

Faan Rousseau

Ons innige meegevoel met die volgende lidmate:

· Wim de Villiers, kinders en familie met die afsterwe van Lauret (ons orrelis).

· Herman Hollenbach en familie met die afsterwe van tannie Helene Hollenbach.

· Oosie en Irma Eksteen met die afsterwe van hulle seun, Charl, asook Oosie se pa, oom Hein (verlede week).

 

Sake:

· Bid vir volharding in gebed (Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”)

· Bid dat ons positief sal bly, gevul met dankbaarheid en ‘n gewilligheid om te help waar daar nood is.

• Mense wat agv Covid 19 op verskillende maniere swaarkry en ly – die derde vlaag is ernstig en intensief!

· Ons bid ernstig vir die besighede wat geraak is tydens die opstande, ook vir die inwoners van daardie dorpe wat nou afgesny is van kosvoorsiening ens.

 

PSALM 147

‘n Lofpsalm.

1LOOF die Here, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; ‘n loflied is gepas!

2 Die Here bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat verdryf is.

3Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.

4 Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name.

5Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is oneindig.

6 Die Here rig die ootmoediges weer op; die goddelose mense verneder Hy tot die grond toe.

7Sing ‘n danklied tot eer van die Here, psalmsing tot eer van onse God met die siter;

8wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit,

9wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep.

10Hy het geen welbehae in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie.

11Die Here het ‘n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.

12 o Jerusalem, prys die Here! o Sion, loof jou God!

13Want Hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak; Hy het jou kinders binne-in jou geseën.

14Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring,

15wat sy bevel na die aarde stuur — sy woord loop baie vinnig.

16Hy gee sneeu soos wol; Hy strooi ryp soos as.

17Hy werp sy ys heen soos stukke — wie kan bestaan voor sy koue?

18Hy stuur sy woord en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai — die waters loop.

19Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge.

20So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja!

 

 

10. Finansies

Indien u die dienste op youtube bywoon, is u welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

 

Seëngroete

Secunda-Oos leraars en personeel

 

Dr. Hannes Reinecke

0825785155

reinecke.cjhannes@gmail.com

 

Ds. Frederik Coetzee

0729809355

frederik.coetzee7@gmail.com