16 Januarie 2022

 

Sondag, 16 Januarie 2022

Ds Hannes Reinecke

10:00 Erediens

Teks: Jesaja 62:1-5

Tema: “Ken jy jou naam?”

Skakel vir Sondag: https://youtu.be/QLf-k63A6uk

JEUG

Jeugregistrasie vind Sondag, 16 Januarie plaas. Reëlings is as volg:

4 jariges tot Gr 2 word Spoelklippies genoem.

Gr 3-6 is Rotskinders en Gr 7-10 is Rots318.

 

Die Spoelklippies en Rotskinders se registrasie vind plaas in die kerksaal.

Die kinders van Rots318 en belydenisklas s’n sal by die Rots wees.

 

Personeel sal reeds vanaf 09:30 gereed wees in die twee lokale. Erediens is om 10:00.

Ons sal ook na afloop van die diens (ongeveer 11:00) beskikbaar wees vir registrasie.

 

Ons sien uit daarna om almal Sondag weer te sien!

 

GEMEENTEDAGBOEK

 

Gasvryheidsvergadering 17 Januarie @ 18:00 by Smellekamp 21

Gebedsvergadering 17 Januarie @ 19:00 by Smellekamp 21

Davieshof-erediens 18 Januarie @ 10:00

GriefShare 18 Januarie @ 10:30

Selleiersvergadering 18 Januarie @ 18:00 by Smellekamp 21

Getuienisvergadering 18 Januarie @ 19:00 by Smellekamp 21

Dra Mekaar 19 Januarie @ 10:00

Jong gesinne-bybelstudie 19 Januarie @ 17:30 in die Rots

Gemeentebybelstudie 20 Januarie @ 09:00

Lofsangoefening 20 Januarie @ 18:00

Jeugvergadering 20 Januarie @ 18:00 in Rots

Sang- en erediensvergadering 20 Januarie @ 19:00 in kerk

 

WEEK VAN GEBED 23-26 Januarie

PREDIKER: Johnny Young

TEMA: `Vrug van die Gees’

Sondagaand 18:00 en Maandag- tot Woensdagaand @ 18:30

Kom hoor die Woord van die Here en raak stil saam met ander Christene aan die begin van 2022…

 

 

Lidmate van 55+

Ons uitstappie na Wakkerstroom was ‘n belewenis!

55-Plussers, nooi asb jou vriende saam – ons beplan weer so ‘n uitstappie vir 18 Februarie na DULLSTROOM!

Lidmate van 55+ kan nou al registreer en betaal by die kerkkantoor.

Slegs R200 per persoon, plus ekstra vir ete en sakgeld

Ons vertrek 5:00 van die kerk af en sal ongeveer 18:00 terug wees.

 

KERKTOEP

Ons gemeente se “toep” kan afgelaai word vanaf Google Playstore en Appstore: NG Secunda-Oos.

 

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Elize Schoonwinkel se Diens van Barmhartigheidspan vra asb:

# groot plastiese sakke, bv die groot sakke wat ‘n mens kry as jy beddegoed of klere koop.

# ‘n manspersoon met ‘n bakkie wat bereid is om op ‘n Dinsdagoggend brode en groente af te haal by Pick n Pay en kerk toe te bring

# ‘n goed opgepaste skooltas vir ‘n Gr8-dogter

# Indien u bewus is van enigiemand in ons gemeente wat hulp nodig het, kan u die kerkkantoor kontak.

Ons dank ook aan die dames wat met soveel liefde en omgee ons senior lidmate gereeld besoek.

. Indien u kan help of vir navrae, kontak Elize Schoonwinkel 0824867125

 

VERJAARSDAE & GELUKWENSING

Baie geluk aan elkeen wat in die komende week hulle verjaarsdag vier! Mag goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe!

Baie seën ook aan almal wat in hierdie week hulle huweliksherdenking vier!

Mat. 19:6 “Hulle is dus nie meer twee nie, maar een liggaam. Wat God so saamgevoeg het, mag ‘n mens nie uitmekaarskeur nie.”

 

LIDMAATSTELSEL

Indien u nooit sms’e vanaf die kerkkantoor ontvang nie, kom maak asb seker dat ons u regte selfoonnommer het.

 

 

BYBELSTUDIE / SELGROEPSTUKKIE

Selgroepgesprek (16 Januarie 2022)

Open: Weet jy wat jou naam beteken? OF Weet jy waarom jou ouers jou naam / name gekies het?

BID Gee geleentheid vir lof- en dankgebede.

LEES SAAM Lees saam Jesaja 62:1-5

1. God se volk is terug in Jerusalem nadat hulle vir ’n lang tyd gevange gehou is in ’n ander land. Terug in Jerusalem loop dinge nie so goed nie. Hulle is moeg en moedeloos en wonder of God nog van hulle weet en of Hy vir hulle omgee.

Watter beelde gebruik Jesaja om te sê God se redding is op pad vir Jerusalem? (Huwelik, waar God as bruidegom hulle kies as Bruid.)

2. Soms het ’n naam ’n baie sterk en spesiale betekenis. Om iemand / iets se naam te verander, dui op iets groots wat gebeur of verander het.

Hoekom wil God vir Jerusalem ’n nuwe naam gee? (Hulle identiteit word deur God verander omdat Hy vir hulle kies.)

3. Watter beelde gebruik Jesaja nog? (Lig/Fakkel, Erekroon)

Die beelde probeer om op verskillende maniere sê hoe lief God vir ons is.

4. Is daar een van hierdie beelde wat met jou praat?

5. Ons dink nie altyd aan God se verhouding met ons as díe tussen ’n bruid en bruidegom nie.

Met die beeld van bruid en bruidegom in jou verbeelding – hoe beïnvloed dit jou beeld van wie God is en hoe Hy oor ons voel?

6. Hoe laat hierdie wete jou voel oor 2022?

BID

Vir gebedsversoeke – gebedsjoernaal….

 

 

 

GEBED

Ons dra die volgende lidmate op in gebed:

Fanie Brits

Sakkie Pelser

Hannes Smit

Deon Fourie

Helgardt Linde

Joey Vorster

Susan van Niekerk

Heleen Bezuidenhout

Joanita Lesch

Ons innige simpatie aan Louda Berghuis en familie met die afsterwe van Heinrich, ‘n sendeling van België.

 

Indien u weet van enige lidmaat wat gebed of besoek van ‘n leraar benodig, kontak asb die kerkkantoor by 017-6347518 tussen 08:00 en 12:00 of stuur epos na kantoor@secundaoos.co.za.

 

Ander sake vir voorbidding:

· Vir ‘n geseënde, vreugdevolle 2022!

· Werkloosheid, gemeentes en diensorganisasies wat finansieel swaarkry.

· Ons dank en eer Vader vir sy voorsiening en genade!

· Gebed vir GEOPENDE DEURE, vir al die uitdagings wat hulle het om die Evangelie uit te dra na al die nasies, ook vir al die vervolgde Christene oor die hele wêreld.

 

“Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.” (Markus 11:24)

 

NISSIES

Nissies by ons herinneringsmuur is te koop teen R2500. U is self verantwoordelik vir die gravering van die plaatjie. Lys van beskikbare nissies en die korrekte afmetings is by die kerkkantoor.

FINANSIES

Indien u die dienste op youtube bywoon, is u welkom om “kollekte” in te gooi via snapscan of direk in bankrekening. Onthou korrekte verwysing asb. ABSA, tak 632005, tjekrekening 1510580091.

HUISBESOEK

Indien u as individu of as gesin ʼn behoefte het dat ‘n leraar u besoek, kontak asb vir ds Hannes of ds Frederik.

 

Seëngroete

Secunda-Oos leraars en personeel

 

Dr. Hannes Reinecke

0825785155

reinecke.cjhannes@gmail.com

 

Ds. Frederik Coetzee

0729809355

frederik.coetzee7@gmail.com

 

ADMINISTRATIEWE INLIGTING

Kerkkantoor is oop elke weeksoggend van 08:00 – 13:00

Adres: H/v Stanford- en Lateganstrate (langs Laerskool Goedehoop)

Tel. 017-6347518

Epos-adres: kantoor@secundaoos.co.za